Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, gsm 040-314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Melonia Khosravi, gsm 040-314 3383, melonia.khosravi@tuusula.fi

Pakolaisohjaaja Heidi Kuitunen, gsm 040-314 3057, heidi.kuitunen@tuusula.fi

Sosiaaliohjaaja Marja Kivilahti, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, gsm 040-314 3314, marja.kivilahti@keusote.fi

 

AJANKOHTAISTA

Maahanmuuttopalvelut koronatiedote 13.3.2020_suomi
Dari 13.3.2020
Swahli 13.3.2020
Arabia 13.3.2020
Bengali 13.3.2020
Tigrinja 13.3.2020

Maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat maahanmuuttokoordinaattori, kotoutumis- ja pakolaisohjaajat. Maahanmuuttopalvelut vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta. Maahanmuuttotyöntekijöiltä voit saada lisäksi yleistä maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvontaa.


Maahanmuuttotyön sosiaaliohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) kanssa.  Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii Laura Smolander.

 Laura Smolander.

Laki kotouttamisen edistämisestä

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. Tutustu Tuusulan kunnan kotouttamisohjelmaan vuosille 2020-2022

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.

Yleistietoa

 Tuusulan asukasluku on hieman yli 39 000, joista ulkomaan kansalaisia noin 1500 henkilöä (3,8 % kuntalaisista). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Tuusulassa n. 2000 henkilöä. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella. 

 

Tietoa koronatilanteesta

Tietoa arabiaksi
Tietoa kurdin kielellä
Tietoa persiaksi
Tietoa dariksi:
Tietoa englanniksi