Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen.

Pakolaisohjaaja Melonia Khosravi.

Pakolaisohjaaja Milla Raitisto.

Sosiaaliohjaaja Kaarina Koivula.

Maahanmuuuttoa ja kotouttamista koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaajat. Maahanmuuttopalvelut vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maahanmuuttopalveluiden koordinoinnista. Maahanmuuttotyöntekijöiltä voit saada lisäksi yleistä maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvontaa.

Maahanmuuttotiimin sosiaaliohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Hallinnollisesti maahanmuuttotyö sijoittuu Tuusulan kunnan yhteisten palveluiden -toimialueen Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden alle. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii Laura Smolander.

Laki kotouttamisen edistämisestä

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. Tuusulan kunnan valtuusto on hyväksynyt kotouttamisohjelman Maahanmuuttajana Tuusulassa 2016-2019 (pdf) 13.6.2016. 

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.

Yleistietoa

31.12.2018 Tuusulan asukasluku oli Tilastokeskuksen mukaan 38 664, joista ulkomaan kansalaisia oli 1500 henkeä (3,8 % kuntalaisista). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Tuusulassa 2035 henkeä, eli 5,2 % tuusulalaisista. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella. Pieni osa Tuusulan maahanmuuttajista on pakolaisina aikanaan Suomeen tulleita.