Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, p. 040 314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Edris Dehqanzada, p. 040 314 3377, edris.dehqanzada@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Kirill Konovets, p. 040 314 3385, kirill.konovets@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Hari Jung Shahi, 040 314 3378, harijung.shahi@tuusula.fi 

Erityisohjaaja Mikael Willström, p. 040 314 3034, mikael.willstrom@tuusula.fi 

Pakolaisohjaaja Heidi Kuitunen, p. 040 314 3057, heidi.kuitunen@tuusula.fi

Pakolaisavustaja Juha Tunttunen, p. 040 314 3379, juha.tunttunen@tuusula.fi

Keusoten sosiaalipalvelut maahanmuuttajille

Sosiaaliohjaaja Anna-Karoliina Vilonen, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, p. 050 497 0683, anna-karoliina.vilonen@keusote.fi

Sosiaalityöntekijä Marianna Valkama, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, marianna.valkama@keusote.fi

Palveluneuvonta

Palveluneuvontaa on saatavana joka maanantai klo 12.00‒16.00 Hyrylässä Nuorten Ohjaamon tiloissa osoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Palveluneuvojana toimii Hari Jung Shahi, jonka tavoitat numerosta 040 314 3378. Palveluneuvonta toimii myös Jokelan kirjastossa tiistaisin klo 12.00‒16.00. Palvelukielet ovat suomi, englanti ja urdu.

Mikäli olet uusi maahanmuuttaja Tuusulassa, ota yhteys maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikaiseen, p. 040 314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Tutustu myös

Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu

 

Maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat maahanmuuttokoordinaattori sekä kotouttamis- ja pakolaisohjaajat. Maahanmuuttopalvelut vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta. Maahanmuuttotyöntekijöiltä voit saada lisäksi yleistä maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvontaa.

Maahanmuuttotyön sosiaaliohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän (Keusote) kanssa.  Maahanmuuttajapalveluiden esihenkilönä toimii maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, p. 040 314 3382), kristiina.illikainen@tuusula.fi

Laki kotouttamisen edistämisestä

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. 

Tutustu Tuusulan kunnan kotouttamisohjelmaan vuosille 2023-2025

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä.

Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.

Yleistietoa

Tuusulan asukasluku oli tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 noin 40 027 henkeä, joista ulkomaan kansalaisia oli 1 982 henkeä (5 % kuntalaisista). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Tuusulassa 2776 henkeä, eli 7 % tuusulalaisista. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella.