Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, gsm 040-314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Melonia Khosravi, gsm 040-314 3383, melonia.khosravi@tuusula.fi

Pakolaisohjaaja Milla Raitisto, gsm 040-314 3049, milla.raitisto@tuusula.fi

Sosiaaliohjaaja Marja Kivilahti, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, gsm 040-314 3314, marja.kivilahti@keusote.fi

 

AJANKOHTAISTA

Maahanmuuttopalvelut koronatiedote 13.3.2020_suomi
Dari 13.3.2020
Swahli 13.3.2020
Arabia 13.3.2020
Bengali 13.3.2020
Tigrinja 13.3.2020

Maahanmuuuttoa ja kotouttamista koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaajat. Maahanmuuttopalvelut vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maahanmuuttopalveluiden koordinoinnista. Maahanmuuttotyöntekijöiltä voit saada lisäksi yleistä maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvontaa.

Maahanmuuttotiimin sosiaaliohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Hallinnollisesti maahanmuuttotyö sijoittuu Tuusulan kunnan yhteisten palveluiden -toimialueen Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden alle. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii Laura Smolander.

Laki kotouttamisen edistämisestä

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. Tutustu Tuusulan kunnan kotouttamisohjelmaan vuosille 2020-2022

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.

Yleistietoa

31.12.2018 Tuusulan asukasluku oli Tilastokeskuksen mukaan 38 664, joista ulkomaan kansalaisia oli 1500 henkeä (3,8 % kuntalaisista). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Tuusulassa 2035 henkeä, eli 5,2 % tuusulalaisista. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella. Pieni osa Tuusulan maahanmuuttajista on pakolaisina aikanaan Suomeen tulleita.