Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, p. 040 314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Oona Lainevuo, p. 040 314 3383, oona.lainevuo@tuusula.fi

Pakolaisohjaaja Heidi Kuitunen, p. 040 314 3057, heidi.kuitunen@tuusula.fi

Työllisyysohjaaja Heidi Vettenranta, p. 040 314 4583, heidi.vettenranta@tuusula.fi

Kotouttamisohjaaja Kirill Konovets, p. 040 314 3385, kirill.konovets@tuusula.fi

Erityisohjaaja Mikael Willström, p. 040 314 3034, mikael.willstrom@tuusula.fi

Sosiaaliohjaaja Anna-Karoliina Vilonen, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, p. 050 497 0683, anna-karoliina.vilonen@keusote.fi  


PALVELUNEUVONTA

Maahanmuuttajien palveluneuvonta palvelee kaikkia tuusulalaisia maahanmuuttajia. Koronatilanteen vuoksi palvelemme vain ajanvarauksella. Palveluneuvonta on joka ma klo 12-16. Parittomat viikot Hyrylässä osoitteessa Kievarinkaari 4 D, 04300 Tuusula ja parillisilla viikoilla Jokelan kirjastossa. Palveluneuvojana toimii David Kariuki, jonka tavoitat numerosta 040 315 2063. David työskentelee vain maanantaisin Tuusulassa, mutta muina aikoina voit jättää soittaa hänelle.

TUTUSTU MYÖS 

Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu

AJANKOHTAISTA UKRAINAN TILANTEESTA

Maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevissa kysymyksissä sinua palvelevat maahanmuuttokoordinaattori, kotoutumis- ja pakolaisohjaajat. Maahanmuuttopalvelut vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta. Maahanmuuttotyöntekijöiltä voit saada lisäksi yleistä maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvontaa.

Maahanmuuttotyön sosiaaliohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) kanssa.  Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii Laura Smolander.

Laura Smolander

Laki kotouttamisen edistämisestä

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. Tutustu Tuusulan kunnan kotouttamisohjelmaan vuosille 2020-2022

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.

Yleistietoa

Tuusulan asukasluku on hieman yli 39 000, joista ulkomaan kansalaisia noin 1500 henkilöä (3,8 % kuntalaisista). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Tuusulassa n. 2000 henkilöä. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset ja venäläiset. Suurin osa maahanmuuttajista on tullut tänne työn tai avioliiton perusteella. 

Tietoa koronatilanteesta

Tietoa arabiaksi
Tietoa kurdin kielellä
Tietoa persiaksi
Tietoa dariksi
Tietoa englanniksi