Linjapuisto II

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Tuusulan kunta myy tai vuokraa kiinteähintaisia omakotitontteja Kellokosken Linjapuistosta. Haku on jatkuva. Tontteja on haettavissa korttelista 7037. 

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Henrik Virta

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

 

 

 

 

 

 

 

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa.

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla.

 

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

 

Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Sähköinen hakulomake

 

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Rakentamisohje

Yleistä kairaustietoa - Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan.

  

Tonttijaot:

Kortteli 7037

Kortteli 7038

Kortteli 7039

Kortteli 7049 

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan lokakuussa 2020. Rakentamaan pääsee heti kun kunnallistekniikka on valmistunut.

Rakentamisohjeet

Linjapuistossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.