Kellokoski

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Tuusulan kunta myy tai vuokraa kiinteähintaisia omakotitontteja Kellokoskelta. Haku on jatkuva. Tontteja on haettavissa kortteleista 7000 ja 7037. 

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Henrik Virta

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

 

 

 

 

 

Haettavissa olevat vapaat tontit näkyvät karttakuvassa vihreällä.

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa.

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla.

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

Hakulomakkeet:

Tontteja haetaan ensisijaisesti sähköisesti: Sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake: Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Kellokosken tonttimateriaali:

Kaavamääräykset, kortteli 7000

Kaavakartta, kortteli 7000

Rakentamisohjeet, kortteli 7000

 

Kaavakartta, kortteli 7037

Kaavamääräykset, kortteli 7037

Rakentamisohjeet, kortteli 7037

Yleistä kairaustietoa - Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan.

 

Tonttijaot:

Tonttikartta 7000

Kortteli 7037

Kortteli 7038

Kortteli 7039

Kortteli 7049 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis.

Rakentamisohjeet

Haettavilla tonteilla on erillinen rakentamistapaohje. Löydät ne tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.