Linjapuisto II

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Tuija Palkki

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Tuusulan kunta myy tai vuokraa omakotitontteja Kellokosken Linjapuistosta. Tonttien haku alkaa 3.8.2020. Haku on jatkuva. Tontteja on haettavissa kortteleista 7037-7039 ja 7049. 

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa.

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla.

 

Huom! Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty! Alueen infraa rakennetaan parhaillaan ja alueella on vaarallisia avoimia kaivantoja. Alueelle johtaa vain työmaa-aikaisia kulkuja, jotka eivät ole yleiseen käyttöön! 

 

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

 

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Rakentamistapaohje

Yleistä kairaustietoaTontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan.

   

Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Sähköinen hakulomake

  

Tonttijaot:

Kortteli 7037

Kortteli 7038

Kortteli 7039

Kortteli 7049 

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan lokakuussa 2020. Rakentamaan pääsee heti kun kunnallistekniikka on valmistunut.

Rakentamisohjeet

Linjapuistossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.