Yksityisen hoidon tuki

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää haetaan Kelasta (Lasten kotihoidon tuki-Lasten yksityisen hoidon tuki -hakemus WH 1). Tukea voi hakea myös paperisena

WH 1 -hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa Selvitys päivähoidon tuottajasta-hakemus WH 2, jonka täyttää yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. 

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. 

Palveluntuottaja määrittää varhaiskasvatuspaikan hinnan, joka muodostuu huoltajan maksamasta hoitomaksusta, hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. 

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2023 alkaen

Kaikissa hoitomuodoissa alle esiopetusikäisen hoitoraha on 192,28€/lapsi/kuukausi ja tulosidonnainen hoitolisä 0 - 265,85 €/lapsi/kuukausi.

Kuntalisä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitomuodoittain /lapsi/kuukausi: 

  • Yksityinen perhepäivähoito 300€
  • Kotiin palkattu hoitaja 308€ 
  • Yksityinen ryhmäperhepäivähoito 420€
  • Yksityinen päiväkoti 720€/alle 3v lapsi ja 420€/yli 3v lapsi

Kaikissa hoitomuodoissa esiopetusikäisen hoitoraha on 70,75 €/lapsi/kuukausi ja tulosidonnainen hoitolisä 0 - 132,92 €/lapsi/kuukausi.

Kuntalisä ja esiopetuskorvaus hoitomuodoittain /lapsi/kuukausi:

  • Yksityinen perhepäivähoito 120€
  • Kotiin palkattu hoitaja 123,20€
  • Yksityinen ryhmäperhepäivähoito 168€
  • Yksityinen päiväkoti esiopetus ja täydentävä varhaiskasvastus 200€ kuntalisä ja 425€ esiopetuskorvaus
  • Yksityinen päiväkoti maksuton esiopetus 425€ esiopetuskorvaus

Sisaruskorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 26/22.3.2022 Yksityisen hoidon tuen tukijärjestelmä 1.8.2022 alkaen

Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija p. 040 314 3330

 

Päivitetty 17.2.2023