Yksityisen hoidon tuki

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää haetaan Kelasta (Lasten kotihoidon tuki-Lasten yksityisen hoidon tuki -hakemus WH 1). Tukea voi hakea myös paperisena

WH 1 -hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa Selvitys päivähoidon tuottajasta-hakemus WH 2, jonka täyttää yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. 

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. 

Palveluntuottaja määrittää varhaiskasvatuspaikan hinnan, joka muodostuu huoltajan maksamasta hoitomaksusta, hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. 

 

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2017 alkaen

Hoitomuoto

Hoitoraha

kk/lapsi

Hoitolisä

(tulosidonnainen)

Kuntalisä

kokoaikainen hoito

Hoitoraha ja

kuntalisä

yhteensä

Yksityinen

perhepäivähoito

 172,25  0-144,50  217  389,25

Kotiin palkattu

hoitaja

 172,25  0-144,50  308  480,25

Yksityinen

ryhmäperhepäivähoito

 172,25  0-144,50   378  550,25

Yksityinen

päiväkoti

 172,25   0-144,50

 600 alle 3v

360 yli 3 v

 772,25 alle 3 v

532,25 yli 3 v

 Esiopetusikäisen tuet

Hoitomuoto

Hoitoraha

kk/lapsi

Hoitolisä

(tulosidonnainen)

Kuntalisä ja

esiopetuskorvaus

Hoitoraha ja

esiopetuskorvaus

yhteensä

Yksityinen

perhepäivähoito

63,38 0-72,43 86,80 150,18

Kotiin palkattu

hoitaja

63,38 0-72,43 123,20 186,58

Yksityinen

ryhmäperhepäivähoito

63,38 0-72,43 151,20 214,58

Yksityinen päiväkoti

esiopetus ja täydentävä

63,38 0-72,43

160 kuntalisä

400 esiopetuskorvaus

560

Yksityinen päiväkoti

maksuton esiopetus

0 0 400 esiopetuskorvaus 400

 

Tuki, kun varhaiskasvatustarve enintään 20 tuntia viikossa

Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38€€/kk ja 40% hoitomuodon (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti) mukaisesta kuntalisästä. Mahdollisesta hoitolisästä maksetaan 50%.

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta. Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Tiedote Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2018 alkaen

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Vesa Joronen

 

Päivitetty 6.8.2019