Yksityisen hoidon tuki

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää haetaan Kelasta (Lasten kotihoidon tuki-Lasten yksityisen hoidon tuki -hakemus WH 1). Tukea voi hakea myös paperisena

WH 1 -hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa Selvitys päivähoidon tuottajasta-hakemus WH 2, jonka täyttää yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. 

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. 

Palveluntuottaja määrittää varhaiskasvatuspaikan hinnan, joka muodostuu huoltajan maksamasta hoitomaksusta, hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. 

 

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2020 alkaen

Hoitomuoto

Hoitoraha

kk/lapsi

Hoitolisä

(tulosidonnainen)

Kuntalisä

kokoaikainen hoito

Hoitoraha ja

kuntalisä

yhteensä

Yksityinen

perhepäivähoito

 173,95  0-146,29  217  390,95

Kotiin palkattu

hoitaja

 173,95  0-146,29  308  481,95

Yksityinen

ryhmäperhepäivähoito

 173,95  0-146,29  378  551,95

Yksityinen

päiväkoti

 173,95   0-146,29

 600 alle 3v

360 yli 3 v

 773,95 alle 3 v

533,95 yli 3 v

 Esiopetusikäisen tuet

Hoitomuoto

Hoitoraha

kk/lapsi

Hoitolisä

(tulosidonnainen)

Kuntalisä ja

esiopetuskorvaus

Hoitoraha ja

esiopetuskorvaus

yhteensä

Yksityinen

perhepäivähoito

64 0-73,16 86,80 150,80

Kotiin palkattu

hoitaja

64 0-73,16 123,20 187,20

Yksityinen

ryhmäperhepäivähoito

64 0-73,16 151,20 215,20

Yksityinen päiväkoti

esiopetus ja täydentävä

64 0-73,16

160 kuntalisä

400 esiopetuskorvaus

624

Yksityinen päiväkoti

maksuton esiopetus

0 0 400 esiopetuskorvaus 400

 

Tuki, kun varhaiskasvatustarve enintään 20 tuntia viikossa

Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 64€€/kk ja 40% hoitomuodon (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti) mukaisesta kuntalisästä. Mahdollisesta hoitolisästä maksetaan 50%.

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta. Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös §34 /21.4.2020 Yksityisen hoidon tuki 1.8.2020 alkaen 

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Vesa Joronen

 

Päivitetty 22.7.2020