Yksityisen hoidon tuki

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, hoitolisää  ja kuntalisää haetaan Kelasta (Lasten kotihoidon tuki-Lasten yksityisen hoidon tuki -hakemus WH 1). Tukea voi hakea myös paperisena

WH 1 -hakemuksen lisäksi tulee Kelaan toimittaa Selvitys päivähoidon tuottajasta-hakemus WH 2, jonka täyttää yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. 

Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha ja kuntalisä maksetaan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. 

Palveluntuottaja määrittää varhaiskasvatuspaikan hinnan, joka muodostuu huoltajan maksamasta hoitomaksusta, hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. 

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2022 alkaen

Kaikissa hoitomuodoissa alle esiopetusikäisen hoitoraha on 178,32€/lapsi/kuukausi ja tulosidonnainen hoitolisä 0-149,96€/lapsi/kuukausi.

Kuntalisä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitomuodoittain /lapsi/kuukausi: 

  • Yksityinen perhepäivähoito 217€
  • Kotiin palkattu hoitaja 308€ 
  • Yksityinen ryhmäperhepäivähoito 378€
  • Yksityinen päiväkoti 600€/alle 3v lapsi ja 360€/yli 3v lapsi

Kaikissa hoitomuodoissa esiopetusikäisen hoitoraha on 65,61€/lapsi/kuukausi ja tulosidonnainen hoitolisä 0-74,98€/lapsi/kuukausi.

Kuntalisä ja esiopetuskorvaus hoitomuodottain /lapsi/kuukausi:

  • Yksityinen perhepäivähoito 86,80€
  • Kotiin palkattu hoitaja 123,20€
  • Yksityinen ryhmäperhepäivähoito 151,20€
  • Yksityinen päiväkoti esiopetus ja täydentävä varhaiskasvastus 160€ kuntalisä ja 400€ esiopetuskorvaus
  • Yksityinen päiväkoti maksuton esiopetus 400€ esiopetuskorvaus

Sisarkorotus

Mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi, maksetaan perheen toisesta ja sitä seuraavista lapsista sisarkorotusta. Tämä tuki haetaan erikseen kunnalta sähköisen asioinnin kautta.

Kassiltk § 26 /27.3.2018 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös §19 /23.3.2021 Yksityisen hoidon tuki 1.8.2021 alkaen  

Muutokset ja tuen lopettaminen

Ilmoita yksityisen hoidon tuen muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Sisarkorotuksen muutoksista ja päättymisestä tulee ilmoittaa kuntaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Vesa Joronen

 

Päivitetty 5.1.2022