Pääviestintäväline on Wilma

Paijalan koulun ja kotien välisen viestinnän peruskanava on internet-pohjainen yhteydenpitoväline Wilma. Nopeaa reagointia vaativissa tapauksissa on kuitenkin syytä käyttää puhelinta. Numerot löytyvät tämän sivuston yhteystieto-kohdasta.

Wilman kautta välitetään kaikkia oppilaita koskevia tiedotteita, mutta myös henkilökohtaiset, yhtä oppilasta koskevat tiedotteet. Tästä johtuen on tärkeää, että vanhemmat käyvät vilkaisemassa Wilma-sivuja päivittäin. Wilmaa käytetään myös ensisijaisena yhteydenpitovälineenä, kun huoltajat ovat yhteydessä opettajaan.

Tiedotamme koulun tapahtumista ja muista koulutyöhön liittyvistä tärkeistä asioista kuukausittain Wilman kautta lähetettävässä kuukausikirjeessä. 

Koulun internet-sivuilta löytyvät koulunkäyntiin liittyvät olennaiset tiedot ja ohjeet. Koulullamme on myös facebook-sivu, jossa välitetään tunnelmakuvia muun muassa erilaisista tapahtumista.