A
  • Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ( Vasu 2017) astuu voimaan 1.8.2017. Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen on käynnissä ja se valmistuu huhti-toukokuussa. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat varhaiskasvatuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat. Tuusulan varhaiskasvatuksen kehittämishankkeet ovat Vasu 2017:n painopisteiden mukaisia.

Tavoitteenamme on lisätä lasten osallisuutta, liikuntaa sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa.