Yleiskaavaprosessin vaiheet

Tavoite- ja valmisteluvaihe 2010

 • OAS nähtävillä & Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010
 • Kunnanhallituksen seminaari 11.2.2010
 • Yleisötilaisuudet ja teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010
 • Selvityksiä laaditaan
 • Asetetaan tavoitteet ja laaditaan rakennemalleja
 • Yleiskaavatyöryhmä tekee käytännön työtä
 • Asiantuntijateematyöpajoja järjestetään

Rakennemallivaihe 2011

 • Laaditaan selvityksiä, päivitetään OAS
 • Vaikutusten arviointia
 • Tavoitteet ja rakennemalli kaavoituslautakuntaan ja kunnanhallitukseen.
 • Rakennemalli ja tavoitteet nähtävillä 26.9. - 28.10.2011
 • Tutustu yleisötilaisuuksien muistioon täällä 

Rakennemallin valinta luonnosvaiheeseen 2013  

 • Valtuusto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemalli A2, Keravan suunnan pohjalta huomioiden Ristikydön alueen taajamien reservialueena. Pöytäkirja
 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.12.2013 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Muistio. 

Luonnosvaihe 2014

 • Yleiskaava 2040 -luonnos on laadittu rakennemalleista saadun palautteen ja valtuuston päätöksen pohjalta
 • Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa
 • Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.
 • Yleisötilaisuudet pidettiin syksyllä 2014 

Ehdotusvaihe 2018 - 2021 (meneillään)

 • Yleiskaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen pohjalta
 • Kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät luonnospalautteen, asetetaan ehdotus nähtäville
 • Ehdotus nähtävillä 30 vrk, jona aikana yleisötilaisuus ja lausunnot
 • Viranomaisneuvottelu
 • Laaditaan vastineet muistutuksiin
 • Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

 Hyväksymis- ja voimaantulovaihe 

 • Kuntakehitysslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät
 • Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto
 • Hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä olleessa pyytäneet
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen