Jokelan asemakaavat

Jokelan uusimmat lainvoimaiset asemakaavat:

Siirry vireillä oleviin kaavahankkeisiin tästä...

Ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella karttapalvelusta: