A

Jokelan asemakaavat

Jokelan uusimmat lainvoimaiset asemakaavat:

Ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella karttapalvelusta: