Kulttuurikahvila

kulttuurikahvila1 Taiju Kiesilä

Kulttuurikahvila on avoin tuusulalaisten kulttuuriyhdistysten, tapahtumantekijöiden, tuottajien ja taiteilijoiden tapaamisfoorumi, jonka järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut. Esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuoden useat tapahtumat saivat alkunsa kulttuurikahviloissa - tapahtumajärjestäjien tavatessa toisiaan yhteisen aiheen ympärillä. Tuusulan kulttuuripalvelut tekee jatkuvasti laajaa yhteistyötä useiden tuusulalaisten kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa. Valtaosa kulttuuripalveluiden tapahtumista tuotetaankin verkostoyhteistyönä.

- Ensimmäiset kulttuurikahvilat järjestimme jo vuonna 2013. Silloin kahvilat pidettiin kaikissa kuntakeskuksissa samalla teemalla. Ryhmätöissä kysyttiin silloin mitä kulttuuriin liittyviä asioita Tuusulassa pidetään tärkeinä ja miten kuntalaisten mielestä voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä kulttuurin kautta, kertoo kulttuurituottaja Taiju Kiesilä.  

Alusta alkaen kulttuurikahviloiden tarkoituksena on ollut tuoda yhteen paikalliset tapahtumantekijät ja tarjota tilaisuus ideoida uusia yhteistyömahdollisuuksia.

- Ja toki myös tilaisuus meille kulttuuripalveluissa kertoa yhteistyökumppaneille ajankohtaisista asioista ja toisaalta testata ideoita, jatkaa Kiesilä.

Kulttuurikahvila-ilta muodostuu avoimesta kahvitteluosuudesta, jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen ohjelmaan. Kulttuurikahvila-iltojen rakenne etenee yleensä kulttuuripalvelujen tai ulkopuolisen luennoitsijan alustuksesta illan odotetuimpaan osioon eli ryhmätöihin. Illasta riippuen käsitellään yhtä tai kahta aihetta. Kulttuurikahvilat ovat kaikille avoimia ja niistä viestitään verkossa ja lehdistössä, kutsu lähtee Tuusulan kunnan yhdistysrekisterin kulttuuri- ja kotiseutuyhdistyksille. Kahviloita järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Kulttuurikahvila on tietojen jakamista, tutustumista ja ideoiden testaamista. Ja valtava määrä innostusta, energiaa ja huima määrä vapaaehtoisia työtunteja ja kotiseuturakkautta.