Kunnanhallitus

Tehtävät

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee päätettävät asiat valtuustolle, lukuunottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita, ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta.

Kokoonpano

Tuusulan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen

  • puheenjohtaja on Kalle Ikkelä
  • 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä
  • 2. varapuheenjohtaja Arto Lindberg.

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot

Kokoukset

Kunnanhallituksen kokousaikataulu

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla noin neljä päivää ennen kokousta.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen.

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään kokouksen pöytäkirjaan liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Tutustu kunnanhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin


Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä antaa tarvittaessa hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen p. 040 314 3003, etunimi.sukunimi@tuusula.fi.