Kunnanhallitus

Tehtävät

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee päätettävät asiat valtuustolle, lukuunottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita, ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta.

Kokoonpano

Tuusulan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen
- puheenjohtaja on Arto Lindberg
- 1. varapuheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna
- 2. varapuheenjohtaja Jussi Salonen

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot

Kokoukset

Kunnanhallituksen kokousaikataulu

Esityslista julkaistaan n. 4 päivää ennen kokousta netissä.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nettiin sen hyväksymisen jälkeen ja pidetään pääsääntöisesti nähtävillä kunnanvirastossa, Hyryläntie 16, kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen johtosääntö

Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä kunnansihteeri Tuula Hyttinen.