Kiinteistöjen energiakatselmukset

Kiinteistön energiakatselmus on perusteellinen selvitys rakennuksen energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista. 

Kunta on katselmoinut suurimman osan kiinteistökannastaan

Tuusulan kunnassa on tehty kiinteistöjen energiakatselmuksia yli 55 palvelukiinteistöön, mikä vastaa tilavuudeltaan yli 90 % kunnan kaikkien palvelukiinteistöjen rakennustilavuudesta. Energiakatselmuksissa on ehdotettu yhteensä yli 290 energiantehokkuustoimenpidettä, joista suuri osa on jo toteutettu. Toteuttamattomille toimenpiteille on laadittu työohjelma vuosille 2017-2019. Työohjelmassa on määritelty toimenpiteiden vastuutahot, aikataulut ja toteutumisen seuranta.

Energiatehokkuutta investoinneilla ja ilman

Energiakatselmuksissa on ehdotettu sekä investointeja vaativia että ns. nollainvestointejakin, jolloin energiansäästö saavutetaan pelkällä taloteknisten järjestelmien säädöllä. Investointeja vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi veden painetason laskeminen, valaisinputkien vaihto LED-putkiksi, lämmitysmuodon vaihto, patteriverkoston perussäätö, yläpohjan lisäeristys ja ilmalämpöpumppujen asennus. Ilman investointeja tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi valaistuksen ohjaus, hanavirtaamien säätö, sisälämpötilan laskeminen ja sulanapitolämmityksen säätö.