Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä. Rakentamista ja rakentamisen valvontaa säätelevät maakäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä useat säädökset ja määräykset.

Tuusulan rakennusvalvonta käsittelee kaikki lupa-asiat sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kesa3-2822