• Kunnan sisäilmatyöryhmä seuraa säännöllisesti kiinteistöjen ajankohtaisia sisäilma-asioita

Kunnan sisäilmatyöryhmä

Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontuu kuukausittain käsittelemään kunnan kiinteistöjen ajankohtaisia sisäilma-asioita. Ryhmän tehtävänä on koordinoida kunnan sisäilmatyötä sekä tehdä toimivaltansa puitteissa päätöksiä.

Kokouksissa käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirjat, jotka löydät tältä sivultamme tiedostopankista (vuodesta 2019 lähtien julkaistut). Pöytäkirjat lisätään alla sijaitsevaan tiedostopankkiin vuosikohtaiseen kansioon seuraavassa kokouksessa tehtävän hyväksynnän jälkeen.

Muut materiaalit -kansio sisältää yleisiä sisäilmaan liittyviä tiedotteita ja materiaaleja kiinteistöistä, joissa ei ole kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää.

Kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenet vuonna 2023:

Puheenjohtaja: Mika Savola, vt. tilapalvelupäällikkö​
Sihteeri: Minna Mäkitalo
Kansliapäällikkö: Virpi Sailas
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Anna Yltävä
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto: Arto Liiman, Kati Aalto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Pia Gummerus, Miia Suurkuukka
Sivistyksen toimialue: Tiina Simons​, Katja Elo
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Riitta Katajamaa
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas
Keusote, kouluterveydenhuolto: Catharina Siiskonen
Keusote, neuvola: Johanna Viuhko

Löydät Tuusulan kunnan edustajien yhteystiedot Ota yhteyttä -sivultamme. Katso Keusoten edustajien yhteystiedot: https://www.keski-uudenmaansote.fi/


Vuoden 2018 tai sitä vanhemmat kunnan sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat löytyvät edeltäviltä sisäilmasivuiltamme.