Tuomalan alueen vesihuolto

Tuomalan alueelle tehtiin vesihuollon liittymishalukkuuskysely keväällä 2022. Alueella on jo vesijohtoverkostoa ja noin 40% kiinteistönomistajista ilmoitti halukkuutensa liittyä myös jätevesiviemäriin. Jos kyselyssä huomioidaan vain kiinteistöt, joilla on asuinrakennus, nousee liittymishalukkuus yli 50 %. Vaatimus vesihuoltoverkon toteuttamiselle on pidetty 75 %.

Alueen rakentamispäätöksen vaikuttavat myös sekä Tuusulanjärven läheisyys että kaavoitustilanne. Tuusulan 2040 yleiskaavassa alue on merkitty merkinnällä S selvitysalue, jolla maankäyttö ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Vesihuoltoverkon toteutumen alueelle odottaa tällä hetkeellä alueen maankäytön tarkempaa suunnittelua.

Lisätietoja 040 314 3580.