Oppilashuolto

Oppilaita, joilla todetaan ongelmia koulunkäynnissä, tuetaan seuraavan tukipolun avulla.

1. Oppilaalla huomataan tuen tarve

2. Kodin ja koulun välinen keskustelu

3. Tukiopetus 

= opetusta ja ohjausta, jota annetaan oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella 

4. Laaja-alainen erityisopetus 

= erityisopettajan antamaa oppimista tukevaa opetusta 

5. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä

6. Oppimissuunnitelma 

= henkilökohtainen suunnitelma oppilaan opiskelun ja oppimisen toteuttamiseksi

7. e-päätös ja HOJKS 

= päätös ottamisesta/siirtämisestä erityisopetukseen sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva

suunnitelma

= opetusta voidaan yksilöllistää myös yhdessä oppiaineessa, yksilöllistäminen vaatiiaina e-päätöksen ja HOJKSin 

8. Lisäksi tarvittaessa muita tukitoimia