Vinkkejä vanhemmille

 

Väestöliiton opas yläkouluun siirtyvän oppilaan huoltajille: http://www.vanhempainliitto.fi/uutiset/764/tervetuloa_ylakouluun_myos_vanhemmat%21

MLL:n materiaalia yläkouluikäisen huoltajille: https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-kouluikaisen-kanssa/elamaa-ylakoululaisen-kanssa/ylakoulu-alkaa/

 

Ilmoitus huoltajille vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista


Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan 1.8.2006. Asetuksessa säädetään mm. perusopetukseen liittyvästä työstä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää.
 
Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7 – 9. vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (302/2007) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen.
 
Perusopetuksessa asetus koskee varsinkin käsityön erityisesti teknisen työn opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä sekä fysiikan, kemian, biologian, kotitalouden ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytettäviä kemiallisia aineita ja valmisteita sekä työkaluja ja sähköisiä laitteita.

 
Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat.