A

Elinkeinoelämä

Elinkeinopoliittinen aiesopimus

Tuusulan kunta ja kunnassa toimivat elinkeinoelämän järjestöt tekevät yhdessä työtä alueen elinkeinoelämän menestykseksi ja uusien työpaikkojen saamiseksi alueelle. Kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyö tapahtuu elinkeinoneuvottelukunnan, seudullisten yhteistyökumppanien ja jokapäiväisen kanssakäymisen kautta.

Elinkeinopoliittinen aiesopimus on laadittu, koska haluttaan konkretisoida ja tiivistää kunnan eri toimijoiden yhteinen intressi elinkeinoelämän kehittämiseen entistä paremmin sekä tätä kautta kanavoida tavoitteet yleisiksi toimintaperiaatteiksi. Lisäksi elinkeinopoliittisen aiesopimuksen avulla pyritään levittämään viestiä tehokkaista toimintamalleista entistä laajemmalle keskeisten toimijoiden joukkoon.
Elinkeinopoliittisen aiesopimuksen tarkoituksena on selkeyttää kunnan virkamiesten, poliitikkojen, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistä tahtotilaa sekä yleisiä toimintaperiaatteita kunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi. Perimmäisenä tavoitteena on tukea kaikkien toimijoiden työskentelyä yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten parantamiseksi. Näin kehitystyössä ei pyritä pelkästään yritysten lukumäärän kasvuun, vaan tavoitteena on luoda Tuusulasta menestyvien ja kasvavien yritysten kunta.

Tutustu aiesopimuksen aikajaksolle 2015-2016 tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Elinkeino-ohjelma 2017-2018 ilmestyy lähipäivinä.

 

Elinkeinoneuvottelukunta

Elinkeinoneuvottelukunta on kunnan ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöelin, joka valmistelee yhteisiä linjauksia ja toimenpideohjelmia, antaa lausuntoja ja valmistelee suosituksia.

Kunnanhallitus on nimennyt elinkeinoneuvottelukuntaan toimikaudeksi 2015 - kevät 2017 Tuusulan kunnan edustajiksi Salla Heinäsen, Pasi Huuhtasen, Aila Koivusen, Merja Kuusiston, Mika Mäki-Kuhnan, Jussi Salosen,  Ilmari Sjöblomin, Raimo Stenvallin ja Kirsi Viitasen. 

Elinkeinoelämän järjestöt ovat nimenneet edustajikseen vuodelle 2017:
Samuli Halla-aho ja Raija Karmala, Tuusulan Yrittäjät ry 
Harri Kämäräinen ja Katja Haapakorpi, Jokelan Yrittäjät ry  
Sari Husa, Kellokosken Yrittäjät ry
Minna Wallenius ja Sanna Huusko, Tuusulan Yrittäjänaiset ry
Katja Makkonen ja Marja Falenius, Keski-Uudenmaan nuorkauppakamari
Kaj Peltonen ja Antti Ropponen, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 
Esa Heikkilä ja Eero Maula, Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry 

Elinkeinoneuvottelukunnan kokousmuistiot:

2017

 

2016

2015

2014