Päiväkodit

Tuusulassa on kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja sekä yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja.

Kunnallisissa päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta klo 6-18 välisenä aikana lasten hoidon tarpeiden mukaan. Lapsen varhaiskasvatusajasta tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Iltahoitoa klo 22 saakka tarjoavat Notkopuiston päiväkoti  ja Roinilan päiväkoti. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat  Vuoropäiväkoti Maininki ja Notkopuiston päiväkoti. Iltahoito ja ympärivuorokautinen varhaiskasvatus järjestetään huoltajien työstä ja opiskelusta johtuvista syistä. Vuorohoitoa hakiessa molempien huoltajien tulee liittää hakemukseen työnantajan /koulutuspaikan todistus ilta- tai vuorohoidon tarpeesta.

Päiväkodeissa on alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden, 1-5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden (esiopetus) ryhmiä.

Ruotsinkielistä päivähoitoa on Tuusulassa Kievarin päiväkodissa ja Keravalla yksityisessä päiväkodissa Trollebossa. Englanninkielistä päivähoitoa on Keravalla päiväkoti Kiddy House:ssa  ja Vantaalla Y.E.S :ssa. Saksankielistä päivähoitoa on Keravalla päiväkoti Spielhaus:ssa.

 

 

Päivitetty 19.3.2019