A

Päiväkodit

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti perheen tarpeiden mukaan. Myös iltahoito ja ympärivuorokautinen hoito on mahdollista muutamissa päiväkodeissa vanhempien työstä ja opiskelusta johtuvista syistä. Tuusulassa on kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja sekä yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja. Tiedot päiväkodeista alueittain löydät sivun alaosasta.

Kunnalliset päiväkodit ovat avoinna klo 6-18 välillä lasten hoidon tarpeiden mukaan. Iltahoitoa klo 22 saakka tarjoavat Notkopuiston päiväkoti  ja Roinilan päiväkoti. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat  Päiväkoti Maininki ja Notkopuiston päiväkoti

Päiväkodeissa on alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden, 1-5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden (esiopetus) ryhmiä. Ryhmien koko perustuu varhaiskasvatuslakiin.

Päiväkotien toiminta pohjautuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2016) ja Tuusulan kuntavasuun. Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Ruotsinkielistä päivähoitoa on Tuusulassa Kievarin päiväkodissa ja Keravalla yksityisessä päiväkodissa Trollebossa. Englanninkielistä päivähoitoa on Keravalla päiväkoti Kiddy House:ssa  ja Vantaalla Y.E.S :ssa. Saksankielistä päivähoitoa on Keravalla päiväkoti Spielhaus:ssa.