Vår skola

Eleverna i Klemetskog skola lär sig ett gott uppförande. De lär sig att ta ansvar för sig själva och ta hänsyn till andra. De lär sig positiva förhållningssätt och attityder, och att bemöta andra människor på ett vänligt sätt.

Utvecklingen av de sociala och emotionella färdigheterna står i centrum. Vi hjälper varandra att hitta och förstärka våra styrkor. I vår skola får man vara sig själv och atmosfären tillåter att lära sig genom försök och misstag.

Eleverna i vår skola lär sig att uppskatta betydelsen av att vara tvåspråkig. De lär sig på ett naturligt sätt att uttrycka sig på svenska och att använda ett vårdat språk. Det uppmuntras att värna om sin egen kultur.

Eleverna lär sig att ta ansvar för sin omgivning och natur.

 

Man kan ta en titt på skolans vardag på vårt instagram-konto @klemetskogskola

 

Skolans ordningsregler finns här: Klemetskogs ordningsregler

 

Så här beskrev våra elever skolan på våren 2021:

 

Min skola (sammanställt av texter skrivna av ettorna och tvåorna)

Min skola är liten och gul. Det är bäst. Jag tycker om min skola för att vi pratar svenska och för att det finns två byggnader.

I min skola får man mycket goda vänner. Här är bra människor och snälla lärare. Här är jätte roligt.

I mitt klassrum är det skönt att vara. Man övar och övar tills man kan. Det är roligt. Vi läser mycket och har en pulpetbok också.

Skolmaten är god.

När det är vinter i skolan så är det roligt att leka i snön. Jag bygger snökojor med mina vänner och vi rutschar, hoppar och gör snögubbar. 

 

Åk 3-4

Vår skola är:

En rolig svenskspråkig skola med bra lärare.

Trygg och rättvis mot alla.

Alla känner alla för vår skola är liten. 

Vi har en stor fin gård med bra lekområden och stor fotbollsplan.

Vi har alltid god mat.

 

Åk 5-6

Vår skola är liten och det är bra arbetsro.

Skolan är liten och det är bra. Personalen är bra och alla hjälper.