Vår skola

Eleverna i Klemetskog skola lär sig ett gott uppförande. De lär sig att ta ansvar för sig själva och ta hänsyn till andra. De lär sig positiva förhållningssätt och attityder, och att bemöta andra människor på ett vänligt sätt.

Utvecklingen av de sociala och emotionella färdigheterna står i centrum. Vi hjälper varandra att hitta och förstärka våra styrkor. I vår skola får man vara sig själv och atmosfären tillåter att lära sig genom försök och misstag.

Eleverna i vår skola lär sig att uppskatta betydelsen av att vara tvåspråkig. De lär sig på ett naturligt sätt att uttrycka sig på svenska och att använda ett vårdat språk. Det uppmuntras att värna om sin egen kultur.

Eleverna lär sig att ta ansvar för sin omgivning och natur.