Maapoliittiset tavoitteet ja keinot

Yhteystiedot

maankäyttöpäällikkö 
Päivi Hämäläinen

maankäyttöasiantuntija
Tuija Palkki

Kunnalle kuuluu maapolitiikan harjoittaminen alueellaan. Maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maanhankintaa ja luovutusta sekä maankäytön kehittämistä. Maankäytön ja kaavoituksen yhteinen tavoite on maankäyttöpolitiikallaan ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä toivottuun suuntaan sekä huolehtia siitä, että maata on oikeana ajankohtana saatavissa kohtuuhintaan sopivilta paikoilta eri käyttötarkoituksia varten. Tavoitteena on luoda viihtyisää, kestävästi ja taloudellisesti kehittyvää yhdyskuntarakennetta.

Tuusulan visio on ”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa”.


Elämisen taiteella tarkoitetaan, että jokaisen tuusulalaisen elämä on arvokasta ja jokaisella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa Tuusulassa – rakentaa Tuusulassa omannäköisensä elämän. Hyviä puitteita elämään tarjoavat esimerkiksi monipuoliset asumisen mahdollisuudet, hyvät kulttuurin ja vapaa-ajan mahdollisuudet sekä laadukas varhaiskasvatus ja opetus. Tuusulalla on mahdollisuudet hyvään ja kestävään kasvuun, joiden edellytyksenä on vahva kuntatalous.

Tuusulan visiota toteuttaa kolme strategista päämäärää:
• Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä.
• Tuusulassa on hyvä elää.
• Tuusula kehittyy kestävästi.

Kunnan maapolitiikan tavoitteena on tukea strategiaan valittuja päämääriä.

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 27.5.2024 § 53 maapoliittisen ohjelman päivittämisestä. Tutustu vuoden 2024 maapoliittinen ohjelmaan.