Painotukset

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue toteuttaa perusopetuksen painotuksina urheiluvalmennusohjelmaa, perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä musiikkiluokkaopetusta.