Opetus-ja oppilashuoltohenkilöstö lv 2020-2021

REHTORI

Seppo Mentula

VARAREHTORI

Tuula Ritari

KANSLISTI

Susanna Ranta

LUOKANOPETTAJAT

1-3 -tiimi                       Auli Tuominiemi, Kimmo Vainio

4-6 tiimi                        Tuula Ritari, Helka Lousa


SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA


Leena Österlund-Mattila

 

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA

Eija Laine

KOULUNKÄYNNINOHJAAJA

Katri Bastman

A2-KIELTEN OPETTAJAT

espanja 4.-5. lk Terhi Silvola (Paijalan koulussa)

ranska 4.lk Marja-Liisa Tuominen-Olson (Kirkonkylän koulussa)

saksa 6.lk Sirpa Rantala (Vaunukankaan koulussa)

TERVEYDENHOITAJA

Kati Lehikoinen

KOULUPSYKOLOGI

Anu Halttunen

KOULUKURAATTORI

Katri Tiainen

KOULULAISTEN PERHETYÖNTEKIJÄ

Sinikka Kynäslahti