Opetus-ja oppilashuoltohenkilöstö lv 2018-2019

REHTORI

Seppo Mentula

KANSLISTI

Ritva Kuru

OPETTAJAT

1.-2. lk     Auli Tuominiemi

3. lk         Kimmo Vainio

4. lk         Helka Lousa

5.  lk        Tuula Ritari

6.lk          Laura Kröger, vararehtori

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA

Eija Laine

KOULUNKÄYNNIN- JA ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJAT

Katri Bastman, iltapäiväkerhon vastuuohjaaja

Elina Paananen

TERVEYDENHOITAJA

Heidi Väyrynen

KOULUPSYKOLOGI

Aino Saarnio

KOULUKURAATTORI

Katri Tiainen

KOULULAISTEN PERHETYÖNTEKIJÄ

Sinikka Kynäslahti