Opetus-ja oppilashuoltohenkilöstö lv 2019-2020

REHTORI

Seppo Mentula

KANSLISTI

Ritva Kuru

OPETTAJAT

1. luokka                       Auli Tuominiemi

2.luokka                        Laura Kröger, vararehtori

3.-4.-5. tiimiluokka         Kimmo Vainio, Helka Lousa ja Leena Österlund-Mattila        

6.  luokka                      Tuula Ritari

        

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA

Eija Laine

KOULUNKÄYNNIN- JA ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJAT

Katri Bastman, iltapäiväkerhon vastuuohjaaja

Elina Paananen

A2-KIELTEN OPETTAJAT

espanja 4.lk Raili Keränen-Pantsu (Paijalan koulussa)

saksa 5.lk Sirpa Rantala (Vaunukankaan koulussa)

saksa 6.lk Jenni Mikkonen (Paijalan koulussa)

TERVEYDENHOITAJA

Kati Lehikoinen

KOULUPSYKOLOGI

 Anu Halttunen

KOULUKURAATTORI

Katri Tiainen

KOULULAISTEN PERHETYÖNTEKIJÄ

Sinikka Kynäslahti