Hankkeet kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueella on käynnissä monenlaisia hankkeita ja kehittämiskohteita. Niitä toteutetaan saaduilla avustuksilla, rahastovaroin sekä kunnan omalla rahoituksella.

Kirjaston kotiseutukokoelman kehittäminen

Pääkirjastossa lokakuussa 2020 alkaneen projektin tavoitteena on kotiseutukokoelman aineiston järjestäminen, arviointi, luettelointi ja kokoelmasuunnitelman laatiminen. Kotiseutukokoelman tila kunnostetaan, kalustetaan ja avataan yleisölle aktiiviseen käyttöön. Projektin suunnitelmiin kuuluu myös tuusulalaisen kirjoittajan tai kirjoittajien vuosittainen palkitseminen. Kehittämishanke rahoitetaan Tuusulan kunnan Kirjaston kotiseutukokoelma -rahaston varoilla.

Pajatilat kirjastoihin

Tuusulan kirjastoihin suunnitellaan pienimuotoista, kaiken ikäisille asiakkaille tarkoitettua pajatoimintaa. Pajoissa asiakkaat voivat omatoimisesti tai ohjatusti käyttää erilaisia laitteita, kuten 3D-tulostimia, robotiikkalaitteita, ompelukoneita, laminointilaitteita, digitointilaitteita tai tarraleikkuria ja lämpöprässiä. Pajat ovat käytössä keväällä 2021.

Sanataidetta alle kouluikäisille

Keväällä 2019 alkanut hanke tukee pienten lasten kielellistä kehitystä ja herättelee lukutaitoa. Hankkeen tavoitteena on tuoda sanataidetoimintaa alle kouluikäisille lapsille kirjastoihin, perhetupiin ja varhaiskasvatusyksikköihin. Tavoitteena on myös kehittää kirjaston yhteistyötä neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa. Suunnitelmiin kuuluu mm. järjestää Vauvaviikko syksyllä 2021 kirjastoissa, neuvoloissa ja perhetuvissa. Hanke on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston rahoittama ja sille on haettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

Tyttökirjaelämyksiä – sukupolvet kohtaavat

Keväällä 2020 alkaneen hankkeen tavoitteina on herättää henkiin tyttökirjaklassikot ja lukuintoa niihin. Tuusulan ja Hyvinkään kirjastoissa järjestetään yhteistyössä tyttökirjallisuustapahtumia, joissa yhdistetään eri taiteenlajeja sekä edistetään lukemiskulttuuria ja vuoropuhelua sukupolvien välillä. Hanke on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston rahoittama ja se päättyy 31.12.2021.

Eino & Leino -lukutaitohanke

Eino & Leino on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuoden mittainen lukuhanke. Toiminnan pohjana ovat VASU, OPS, Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat sekä lukemisen merkitykseen liittyvät tutkimukset.

Lue lisää Eino & Leino hankkeen verkkosivuilta

Tuusulanjärven alueen museoyhteistyö

Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat käynnistäneet vuoropuhelun, jossa selvitetään mahdollisuuksia yhteiseen markkinointiin, kokoelmatilaan sekä muihin yhteistyömahdollisuuksiin.

Kulttuurimatkailun kehittämishanke

Järvenpää, Kerava ja Tuusula laativat alueita yhdistävän kulttuurimatkailureitin, joka pohjautuu vaikuttavaan museotoimintaan. Hanketta vie eteenpäin projetktikoordinaattori, toteutus vuoden 2021 aikana.

Halosenniemen kehittäminen

Halosenniemen kehittämissuunnitelman kattaa vuodet 2018–2028 ja sinä aikana taitelijakoti, sauna ja puutarha kunnostetaan sekä uusitaan asiakaspalvelurakennus ja laajennetaan pysäköintialuetta.

Kulttuurinen vanhustyö

Kulttuurinen vanhustyö tuottaa kulttuuritarjontaa ikääntyneiden palveluiden yksiköihin. Toiminnan tavoitteena on tarjota taide- ja kulttuurielämyksiä erityisesti ikäihmisille ja vanhuspalveluiden henkilökunnalle.

Lisää kulttuurisesta vanhustyöstä

Kulttuuria kaikille

Kulttuuri kaikille -hanke tuottaa, koordinoi ja tukee taide- ja kulttuuripalveluita, joissa tuusulalaisilla on mahdollisuus kokea, kokeilla ja altistua eri taidelajeille ja kulttuurin ilmiöille. Hankkeessa on tapahtumia ja tuotantoja, jotka huomioivat erilaiset käyttäjä- ja ikäryhmät, parantavat taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä tavoittavat uusia yleisöjä, lisäävät yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat kunnan ja kuntalaisten paikallisidentiteettiä ja kulttuurikunnan imagoa. Kulttuuria kaikille -varoin on toteutettu mm. Tuu museoon -viikot, Tuusula-laulun tuotanto.

Urheilukeskuksen kehittäminen

Urheilukeskusta kehitetään pääkaupunkiseudun monipuolisimmaksi harrastus- ja vapaa-ajan keskukseksi. Tilojen päiväkäyttöä tehostetaan ja ne tuottavat tulevaisuudessa liikuntapalveluita entistä enemmän lähelle rakennettavien koulujen ja koko kunnan tarpeisiin.

Terveysliikunta

Tuusulan terveysliikuntaohjelma kokoaa yhteen kunnan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä liikkumisen edistämiseksi vuosien 2019–2023 aikana. Terveysliikuntaohjelman tarkoitus on tehdä näkyväksi liikkumisen monet mahdollisuudet Tuusulassa sekä luoda yhteistyön voimin uusia keinoja terveyttä edistävän liikkumisen lisäämiseksi. 

Tuusulan terveysliikuntaohjelma 2019-2023

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on koulussa tapahtuvaa ja nuorille suunnattua tukitoimintaa, jota tehdään yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja koulun eri ammattiryhmien kanssa osana yleistä oppilashuoltoa.