Valtuustoaloitteet

Aloite Tehty Aloitteen tekijä Vaihe
Avohakkuuton kuntametsien hoito
Valtuusto 8.10.2018 § 116: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
08.10.2018 Toivanen Ilona ja useat muut valtuutetut Vireillä
ENO Schoolnet ry:n puiden istutustalkoihin osallistuminen
Valtuusto 9.12.2019 § 188: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.12.2019: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi
09.12.2019 Tuhkunen Sanna / Vihreä valtuustoryhmä Vireillä
Erityisesti ikäihmisille sopivien kuntoilulaitteiden saaminen Notkopuistoon
Valtuusto 11.11.2019 § 158: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.11.2019: Sivistys-toimialueen valmisteltavaksi
11.11.2019 Järvinen Aarno / Jokelan Eläkkeensaajat ry Vireillä
Euroopan kaupunkien yhteiseen ilmastositoumukseen liittyminen
Valtuusto 3.9.2018 § 100: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 4.9.2018: Konsernipalveluiden valmisteltavaksi
03.09.2018 Nieminen Eeva-Liisa / Vihreät valtuustoryhmä ja useat muut valtuutetut Vireillä
Hyrylän seudun ulkoisen ilmeen kohentaminen
Valtuusto 4.9.2017 § 171: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.9.2017: Kuntakehitys ja tekniikkaan valmisteltavaksi
04.09.2017 Kuusisto Merja / Tuusulan Sosialidemokraattien valtuustoryhmä Vireillä
Ikäihmisten koordinaattorin toimi/virka Tuusulan kuntaan
Valtuusto 8.10.2018 § 114: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Konsernipalveluiden valmisteltavaksi
08.10.2018 Sjöblom Ruut / Kalliopohjan alueen kortteliolohuoneen ikäihmiset Vireillä
Ikääntyvien ja nuorten uudet yhteisölliset asumismuodot Tuusulassa
Valtuusto 10.6.2019 § 104: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 11.6.2019: Asuntopalveluiden valmisteltavaksi
10.06.2019 Yltävä Anna / Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmä Vireillä
Isojen perhevuokra-asuntojen rakentaminen
Valtuusto 13.5.2019 § 75: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.5.2019: Kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi
13.05.2019 Sipiläinen Johanna ja useat muut valtuutetut Vireillä
Johtavien viranhaltijoiden näkemysten saattaminen luottamushenkilöille
Valtuusto 8.6.2015 § 95: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 16.6.2015: Johtoryhmän suunnittelupäivä 18.8.2015
08.06.2015 Rämö Risto Vireillä
Jokelan keskustan lampien kunnostaminen
Valtuusto 13.5.2019 § 73: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.5.2019: Kasvu ja ympäristö sekä sivistys -toimialueiden valmisteltavaksi
13.05.2019 Viitanen Kirsi / Keskusta, RKP, KD ja Vastuullinen oikeisto -valtuustoryhmät Vireillä
Joukkoliikenteen EU-projektit
Valtuusto 2.9.2019 § 118: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 3.9.2019: Hallintopalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi
02.09.2019 Nieminen Eeva-Liisa Vireillä
Kahdessa kodissa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetusten järjestäminen
Valtuusto 10.6.2019 § 105: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 11.6.2019: Sivistys-toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.10.2019 § 104: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 28.10.2019 § 421: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.11.2019 § 153: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi
10.06.2019 Lappalainen Annika ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kameravalvonta ja kameravalvontamerkinnät
Valtuusto 4.6.2018 § 80: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.6.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
04.06.2018 Lepojärvi Kati ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kaupunkipyörät Tuusulaan ja Keski-Uudellemaalle
Valtuusto 12.10.2015 § 144: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 13.10.2015: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 117: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.4.2019 § 44: Palautus uudelleen valmisteltavaksi

12.10.2015 Nieminen Eeva-Liisa Vireillä
Kellokoskelle Hoitajantien ja Lääkärintien risteykseen hidasteet
Valtuusto 13.5.2019 § 71: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.5.2019: Kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi
13.05.2019 Huuhtanen Pasi ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kellokosken Kellotupa esteettömäksi
Valtuusto 2.9.2019 § 122: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 3.9.2019: Tilapalvelut palvelualueen valmisteltavaksi
02.09.2019 Lepojärvi Kati / kellokoskelaisten yhdistysten edustajat Vireillä
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edunvalvonnan tarkentaminen
Valtuusto 9.3.2020 § 21: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.3.2020: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
09.03.2020 Salmi Lilli / Kokoomuksen valtuustoryhmä Vireillä
Kevyen liikenteen väylän loppuun saattaminen Jokelan Lepolassa
Valtuusto 8.10.2018 § 118: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
08.10.2018 Salmi Lilli Vireillä
Korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan vaaliminen, sekä eturistiriitojen tunnistaminen ja käsitteleminen kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa
Valtuusto 10.12.2018 § 161: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 11.12.2018: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
10.12.2018 Niemelä Eetu Vireillä
Korotukset Tiensuuntien ja Peltokaaren puistotien risteyksessä oleviin suojateihin
Valtuusto 7.10.2019 § 138: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.10.2019: Kasvun ja ympäristön -toimialan valmisteltavaksi
07.10.2019 Sirniö Emmi ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kotihoidon rakenteellinen uudistaminen
Valtuusto 8.10.2018 § 115: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valmisteltavaksi
08.10.2018 Huuhtanen Pasi ja useat muut valtuutetut Vireillä
Kunnantalon ja sen tontin myynti
Valtuusto 9.12.2019 § 189: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.12.2019: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi
09.12.2019 Stenvall Raimo Vireillä
Kunnantalon pysäköintipaikat yleiseen käyttöön
Valtuusto 9.12.2019 § 187: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.12.2019: Kasvun ja ympäristön toimialueen valmisteltavaksi.
09.12.2019 Huuhtanen Pasi / Tuusulan perussuomalaiset Vireillä
Kuntalais- ja valtuustoaloitteiden saattaminen neuvostojen ja nuorisovaltuuston lausuttaviksi
Valtuusto 11.11.2019 § 161: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.11.2019: Yhteisten palveluiden valmisteltavaksi
11.11.2019 Palvas Liisa / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä Vireillä
Kutsuliikenne ja koulukyydit
Valtuusto 28.1.2019 § 18: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 29.1.2019: Sivistykseen ja talouspalveluihin valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.10.2019 § 103: Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esitetyn selvityksen Sivistyksen toimialueen osalta ja samalla kehotti myös teknistä lautakuntaa käsittelemään Kutsuliikenne ja koulukyydit -aloitteen ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä.
28.01.2019 Nieminen Eeva-Liisa / Tuusulan Vihreät valtuustoryhmä Vireillä
Lasten ja nuorten koulun tukipalvelut
Valtuusto 11.11.2019 § 160: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.11.2019: Sivistys-toimialueen valmisteltavaksi
11.11.2019 Åberg Anu / Keskustan valtuustoryhmä ja useat muut valtuutetut Vireillä
Leikki/senioripuiston perustaminen Tuusulaan
Valtuusto 13.11.2017 § 214: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.11.2017: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
13.11.2017 Taiveaho Satu ja usea muu valtuutettu Vireillä
Linjan 962 Hyrylästä Aviapolikseen käyttöönottaminen uudelleen
Valtuusto 2.9.2019 § 120: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 3.9.2019: Kasvu ja ympäristö toimialueen valmisteltavaksi
02.09.2019 Salonen Jussi / Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmä Vireillä
Maankäyttösopimusneuvottelujen aloittaminen Kaukokiidon ja Åvallien kanssa
Valtuusto 8.4.2019 § 50: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.4.2019: Kuntatoimialan valmisteltavaksi
08.04.2019 Åberg Anu Vireillä
Maksuton aamupalakokeilu Tuusulan kouluissa
Valtuusto 7.10.2019 § 136: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.10.2019: Sivistys-toimialan valmisteltavaksi

Kunnanhallitus 3.2.2020 § 44: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

07.10.2019 Palvas Liisa / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä Vireillä

1 2