Riihikallion monitoimikampus – asukkaiden yhteinen olohuone

Riihikallio havainnekuva ulko (1)

Monitoimikampus yhdistää alueen asukkaat ja tarjoaa tilat päivittäisiin kohtaamisiin.

 

Riihikallion monitoimikampus tuo eteläiseen osaan Tuusulaa kaikille asukkaille yhteisen olohuoneen. Monitoimikampus palvelee sekä alueen lapsia ja nuoria koko heidän koulutaipaleellaan että muita alueella asuvia. Yhtenäiskoulun toiminta-aikojen ulkopuolella tiloja voivat hyödyntää erilaiset toimijat kuten seurat, yhdistykset, kansalaisopistot tai kunnan nuorisopalvelu.

Ympäröivä luonto on tärkeä osa kampusta

Voimakkaasti kehittynyt eteläinen osa Tuusulaa saa lähitulevaisuudessa yhteisen olohuoneen, kun nykyisen koulurakennuksen paikalle Riihikallioon valmistuu monitoimikampus. Monitoimikampus mahdollistaa alueelle kauan kaivatun nykyaikaisen ja terveellisen koulurakennuksen. Tuleva yhtenäiskoulu edistää lasten, nuorten ja työntekijöiden hyvinvointia ja viihtymistä. Tilojen suunnittelun tavoitteena on muuntojoustavuus ja eri käyttäjäryhmien kuunteleminen. Suunnittelussa huomioidaan, että oppimisympäristöt eivät rajoitu vain sisätiloihin vaan myös ympäröivä luonto on tärkeä osa kampuskokonaisuutta.

Monitoimikampuksella yhdistetään ensi kertaa maa- ja kaukolämpö

Riihikallion monitoimikampuksen suunnittelussa noudatetaan Iloisen oppimisen Tuusula – oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat – julkaisua. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, sisäilman laatuun, ääniympäristöön sekä valaistukseen. Tilojen on tarkoitus soveltua myös aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Riihikallion monitoimikampuksessa hyödynnetään maa- ja kaukolämpöä yhdistävää hybridilämmitystä. Lämmitysmuoto on ensimmäinen laatuaan julkisessa rakennuksessa Tuusulassa. Myös aurinkosähkön hyödyntämistä on tarkoitus jatkaa, kun nykyisessä koulurakennuksessa käytössä olevat aurinkopaneelit säilytetään ja lisää aurinkopaneeleja sijoitetaan uudisrakennuksen katolle.

Monitoimikampuksella jatkuu musiikkiin painottuva opetus

Riihikallion monitoimikampus mahdollistaa lapsille ja nuorille tutun kouluympäristön koko heidän koulutaipaleensa ajaksi eli 10 vuodeksi. Samassa koulurakennuksessa opiskelevat kaikki esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin asti. Monitoimikampuksesta tulee nelisarjainen yhtenäiskoulu, jossa opiskelee enimmillään noin 800 oppilasta ja reilut 20 esikoululaista. Riihikallion monitoimikampuksen on määrä jatkaa musiikkiin painottuvana peruskouluna, joka tarjoaa monipuolista musiikin opetusta tuusulalaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiin painottuvaa opetusta tarjotaan oppilaille kolmannesta luokasta eteenpäin. Musiikkipainotteiset luokat elävöittävät myös jatkossa koulun toimintakulttuuria.

Ovet ovat avoinna kouluaikojen ulkopuolella kaikille

Riihikallion monitoimikampuksen on tarkoitus palvella eri käyttäjäryhmiä kuntalaisten oppimis- ja harrastusympäristönä ja yhteisenä olohuoneena. Koulun suunnittelun keskiössä on oppilaita osallistava oppiminen. Myös luonnon merkitys ja lasten luontosuhde otetaan huomioon koulun tiloja suunniteltaessa. Koulun toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimikampus tarjoaa tiloja erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle kuten kirjasto- ja nuorisopalveluille, kansalaisopistolle, urheiluseuroille, asukasyhdistyksille, vanhempainyhdistykselle sekä muille sidosryhmille. Tilat suunnitellaan siten, että kuntalaiset ja eri harrasteryhmät voivat käyttää niitä mahdollisimman joustavasti. Monitoimikampuksen pihasta luodaan kaikille avoin lähiliikuntapaikka, jonne sijoitetaan kokoontumista, ulkoilua ja liikuntaa palvelevia toimintoja ja välineistöä. Pohjapiirustukset löydät täältä.

Toiminnan aloitus: uudisrakennus elokuussa 2025, kokonaisuus pihoineen valmis elokuussa 2026

Sijainti:
Riihikallion monitoimikampus
Pellavamäentie 15
04320 Tuusula

 

 

2 tiedostoa
Uusin 14.11.2022
2 tiedostoa
Uusin 14.11.2022