Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi syntyy monien tekijöiden summana. Siihen vaikuttavat mm. ihminen itse, hänen läheisensä, lähiympäristö sekä yhteiskuntapolitiikka. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja kuntayhtymien perustehtävä. 

Omahoito on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Siihen liittyvät terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus ja mielen hyvinvointi. Omahoitoon sisältyy myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja -hoitoa.