Ohje pintavesisuunnitelman laatijalle

Rakennushankkeessa usein tarvitaan pintavesisuunnitelma. Tässä suunnitelmassa esitetään pintavesien hallittu käsittely, jotta naapurustolle ei aiheudu rakentamisesta kohtuutonta haittaa. Pintavesisuunnitelma laaditaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta jo maankaivuiden yhteydessä voidaan varautua mahdollisiin putkituksiin ja kaivojen sijoitteluun. Ohjeeseen on koottu asioita, joita suunnitelmassa tulisi esittää.

Ohje pintavesisuunnitelman laatijalle

Kun kaavassa on vaatimus hulevesien viivyttämiselle ja/tai imeyttämiselle:
Hulevesien imeyttäminen ja viivytys pintavesisuunnitelmassa