Lähiliikuntapaikkojen suunnittelu

Kuva: Antti Kallio

Tuusulassa on toteutettu lukuisia lähiliikuntapaikkoja päiväkotien ja koulujen yhteyteen. Lähiliikuntapaikkoja löytyy Hyrylästä, Kellokoskelta ja Jokelasta. Innostavat liikuntapaikat houkuttelemaan liikkumaan parhaimmillaan myös koulupäivän jälkeen, jolloin ne ovat kaikkien kuntalaisten käytössä.

- Liikuntapaikkoihin tehtyjä satsauksia on ollut helppo perustella. Kaikki muksut käyvät koulua ja ovat välitunnilla. Mitä enemmän voimme tarjota kouluympäristössä hauskoja liikunnallisia elementtejä, sitä enemmän liikunnasta tulee osa päivää, eikä liikkuminen jää vain liikuntatuntien varaan, painottaa vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva.

Yhdessä tekemisen malli löytyi jo ensimmäistä kohdetta, Riihikallion koulua, suunniteltaessa vuonna 2011. Koulun rehtorilla ja henkilöstöllä on iso rooli lasten innostamisessa suunnitteluun.

- Oppilaat tekevät piirustuksia, kirjoittavat, kertovat ja ideoivat paljon ja kaiken tämän aineiston pohjalta tehdään listaa toteuttamiskelpoisista kohteista, kertoo Kanerva.

Lapset eivät ideoidessaan rajaa suunnitelmia toteuttamiskelpoisiin ja mahdottomiin. Piirustuksista on löytynyt kaikkea uimarannoista elokuvateatteriin. Kanerva pitää tätä ennen rajaamista tapahtuvaa suunnittelun vaihetta kaikkein hauskimpana juttuna.

- Viime kädessä koulun pihan täytyy palvella kaikkia käyttäjiä. Olemme tarkkoja siitä, että lajipohjaisia suorituspaikkoja niistä ei tule. Hyvin suunnitellut piha-alueet ovat vaikuttaneet henkilökunnan mukaan myös koulurauhan parantumiseen. Nahistelut ovat vähentyneet, summaa Kanerva.

Viimeisinä vuosina lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa on näkynyt aiempaa vahvemmin pihan merkitys oppimisympäristönä. Laadukkaat lähiliikuntapaikat mahdollistavat tuntien eriyttämisen.

-Täytyy ajatella entistä enemmän, että koululuokat ovat myös liikkumisympäristöjä ja pihat oppimisympäristöjä ja 'luokkia', sanoo Kanerva.

Matematiikkaa voidaan harjoitella esimerkiksi Mikkolan koulun pihalta löytyvän jättimäisen viivoittimen avulla. Pihoille tehdään myös kirjaimia, numeroita ja geometrisia muotoja oppimista helpottamaan. Kanervan mukaan kunnassa koko hankkeiden toteuttamiseen mukana olevalle porukalle on tärkeää, että lasten toiveet näkyvät liikuntapihoilla.

Ei ole harvinaista, että kunnassa isompia satsauksia vaativia liikuntapaikkoja saadaan odottaa jopa vuosikymmeniä. Ilman Tuusulan päättäjien yksituumaisuutta lähiliikuntapaikkojen uusiminen kohde per vuosi tahdissa ei olisi mahdollista, sillä esimerkiksi Mikkolan koulun lähiliikuntapaikan rakentami-sen kustannukset olivat yli 400 000 euroa. Iso osa rahasta tulee valtiolta, joka tukee kiitettävästi koulujen pihojen rakentamista.

Lue lisää:

Ylös, ulos ja oppimaan - Tuusulan Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka avautuu