Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Pertun koulussa toimii kouluterveydenhoitaja Virpi Liukkonen. Hän on koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on osa terveyskeskuksen toimintaa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä, edistää turvallista koulunkäyntiä ja tukee oppilaan menestymistä hänen omien edellytystensä mukaisesti.

Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, opettajien ja vanhempien kanssa.
 

Toimintamuotoja:

  • terveystarkastukset
  • seulontatutkimukset
  • näön- ja kuulonhuolto
  • yksilö- ja ryhmäkohtainen terveysneuvonta
  • oppilashuoltotyö
  • tartuntatautien ehkäisy (rokotukset)
  • koulun terveydellisten olojen valvonta
  • ensiapuluonteinen sairaanhoito
  • yhteistyö vanhempien kanssa
Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai wilmaviestillä.

Terveydenhoitaja on paikalla Pertun koulussa pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin.
 

Yhteystiedot:

Virpi Liukkonen
p. 050 497 0035
virpi.liukkonen@keusote.fi

 

Koululääkäri

Koululääkäri suorittaa lääkärintarkastukset 1. ja 5. luokalla.
Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon, vaan oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaavat vanhemmat. Mikäli oppilas koululääkärin tarkastuksessa todetaan sairaaksi, antaa lääkäri ensimmäiset ohjeet ja hoitaa, ellei jatkuvan hoidon tarpeesta ole kysymys. Lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja antavat sairastapausten ensiavun ollessaan koulussa paikalla.


Koululääkäri Satu Peltola on tavattavissa Pertun koululla kuukauden 1. torstaina ajanvarauksella. Ajan koululääkärille saa terveydenhoitajan kautta.

 

Koululaisten hammashoito lukuvuonna 2018-2019

Alakoululaisten hammashoito

Kaikille 1., 3. ja 5. luokan oppilaille tehdään suun terveystarkastus sekä hoitosuunnitelma PopUp-hammashoitolassa koululla. PopUp-tarkastusten jälkeen oppilaille järjestetään terveydenedistämistuokio pienryhmissä, tuokion aiheena on hampaiden omahoito. Tämän lisäksi oppilaita kutsutaan suun terveystarkastuksiin yksilöllisen tarpeen mukaan hammashoitolaan.

Mikäli lapsella todetaan tarkastuksissa hoidon tarvetta, ilmoitetaan hoitoaika kotiin. Jatkohoidot tehdään aina hammashoitolassa. Vanhemmat vastaavat lapsen kuljetuksesta hammashoitolaan.

Hammaslääkäripäivystys

Hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa tarvitseville (esim. tapaturma, särky) toimii ajanvarauksella ja edellyttää aina yhteydenottoa suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen p. 09 8718 3733.

Lisätietoa www.tuusula.fi/suun terveydenhuolto