Käynnissä olevat hankkeet

Rakentamisen tulosyksikkö hoitaa rakentamisen käyttöönottoineen kustannustehokkaasti yhteistyössä käyttäjähallintokunnan kanssa. 

Yksikkö tuottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa vuosikorjauspalveluita kiinteistöille, sekä huolehtii tilojen terveellisyydestä ja hoidetaan välttämättömät sisäilmakorjaustyöt. 

 

Yksikköön kuuluvat rakennuspäällikkö, rakennusmestari, talonrakennusmestari, LVI-teknikko ja sähköteknikko, 5 kirvesmiestä ja sähköasentaja.