Käynnissä olevat hankkeet

Rakentamisen tulosyksikkö hoitaa rakentamisen käyttöönottoineen kustannustehokkaasti yhteistyössä käyttäjähallintokunnan kanssa. 

Yksikkö tuottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa vuosikorjauspalveluita kiinteistöille, sekä huolehtii tilojen terveellisyydestä ja hoidetaan välttämättömät sisäilmakorjaustyöt. 

Tänä vuonna työn alla ovat olleet seuraavat:

  • Sote-tilojen toiminnallinen parantaminen Akuutin tilojen osalta
  • Uusien oppimisympäristöjen muutostyöt
  • Jokelan kirjaston muutostyöt
  • Lepolan ja Rusutjärven koulujen lähiliikuntapaikat
  • Kellokosken yläkoulun piha-alueen muutostyö

Yksikköön kuuluvat rakennuspäällikkö, rakennusmestari, talonrakennusmestari, LVI-teknikko ja sähköteknikko, 4 kirvesmiestä, maalari ja sähköasentaja.