Tuusulalaisena pääset paitsi seuraamaan päätöksentekoa, myös osallistumaan siihen esimerkiksi kehittämisverkostojen alueellisessa toiminnassa. Eri kuntalaisryhmien osallistumista päätöksentekoon palvelevat vakiintuneet päätöksenteon kanavat - kolme neuvostoa ja nuorisovaltuusta.

Osallistavassa budjetoinnissa asukkaille annetaan valtaa osallistua julkisten varojen käyttöön. Tuusulassa kokeillaan osallistavaa budjetointia vuoden 2018 alkupuolella.

Osallistava budjetointi

Vakiintuneet päätöksenteon kanavat

Tule seuraamaan päätöksentekoa