Tuusulalaisena pääset paitsi seuraamaan päätöksentekoa, myös osallistumaan siihen esimerkiksi kehittämisverkostojen alueellisessa toiminnassa. Eri kuntalaisryhmien osallistumista päätöksentekoon palvelevat vakiintuneet päätöksenteon kanavat - kolme neuvostoa ja nuorisovaltuusta.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään yhteisten varojen käytöstä.

Osallistuva budjetointi

Tule seuraamaan päätöksentekoa

Vakiintuneet päätöksenteon kanavat