• Perusopetus Tuusulassa

  • Perusopetus Tuusulassa

Perusopetus

Tervetuloa perusopetuksen sivuille, joilta löydät lisätietoja

Kerromme sivuillamme myös Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeesta ja koulutilojen käyttömahdollisuuksista harrastus- ja kokoontumiskäyttöön.

Mitä perusopetus on?

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat). Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla
.

(Lähde: Opetushallitus)

Koulujen lukuvuosi 2022–2023 on käynnissä. Katso tarkemmat työ- ja loma-ajat.
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksystä 2016 lähtien.
Lasta ja nuorta tuetaan koulupolun eri vaiheissa.