• Perusopetus Tuusulassa

  • Perusopetus Tuusulassa

Perusopetus

Tervetuloa perusopetuksen sivuille, joilta löydät lisätietoja

Kerromme sivuillamme myös Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeesta ja koulutilojen käyttömahdollisuuksista harrastus- ja kokoontumiskäyttöön.

Mitä perusopetus on?

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat). Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla
.

(Lähde: Opetushallitus)

Ajankohtaista

3.6.2023

Tuusulan koulujen kevätlukukausi päättyy lauantaina 3.6., ja ansaitun kesäloman viettoon siirtyy vajaat 5 200 perusopetuksen oppilasta ja 670 Tuusulan lukion opiskelijaa. Arkeen palataan syyslukukauden käynnistyessä 9.8.

3.6.2023
25.5.2023

Tuusulan koulujen oppilaskuntien hallitukset kokoontuivat keskustelemaan yhteisen pöydän äärelle ajankohtaisista lasten ja nuorten asioista. 9.5.2023 toteutunut tapaaminen oli myös ensimmäinen ja tärkeä askel Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -mallin alkukartoituksen tiellä. Tuusula haluaa tarjota lapsille ja nuorille hyvän elämän, jossa heidän äänensä tulee kuuluville. 

25.5.2023
24.5.2023

Tuusulan kunta järjestää kesällä 2023 puistoruokailua kaikissa kuntakeskuksissa. Puistoruokailu on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille tuusulalaisille lapsille ja nuorille, ja ruoka on tarjolla maksutta ulkotiloissa kesä- ja heinäkuussa arkipäivisin kello 12–12.30. Ruokailun lisäksi on tiedossa mukavaa oheisohjelmaa.

24.5.2023
23.5.2023

Tuusulassa toteutettiin maaliskuussa 2023 perusopetuksen laadun huoltajakysely kaikissa peruskouluissa. Huoltajien antama yleisarvosana perusopetuksen laadulle oli kouluarvosanalla 8,4.

23.5.2023
13.4.2023

Tuusulan kunnan koulujen ja päiväkotien ruokalistat ovat jatkossa nähtävillä Matilda Menu -sovelluksessa. AivoMenu-sovelluksen käyttö on päättynyt.  

13.4.2023

Yhteystiedot

opetuspäällikkö 
Markus Torvinen
 
 
Koulujen lukuvuosi 2022–2023 on käynnissä. Katso tarkemmat työ- ja loma-ajat.
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksystä 2016 lähtien.
Lasta ja nuorta tuetaan koulupolun eri vaiheissa.