Rakennus- ja toimenpidekiellot

Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus on syytä asettaa voimaan alueelle, jolla rakentaminen tai ympäristöä muuten merkittävästi muuttavat toimenpiteet saattaisivat vaikeuttaa kaavoituksen etenemistä tai tulevan kaavan tavoitteiden toteutumista. Rajoituksilla turvataan suunnittelun kohteena olevan alueen säilyminen muuttumattomana siihen asti, kunnes kaavalla on luotu edellytykset rakentamiselle, muille toimenpiteille tai kunnes suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei aiottu hanke tai toimenpide tuota estettä asetettujen maankäyttötavoitteiden toteutumiselle.

Rakennuskieltoja ja toimenpiderajoitteita asetetaan Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kun vireillä olevan kaavan osalta on todettu tarvetta pysyttää oleva tilanne kunnes vireillä oleva kaava saa lainvoiman esim. rakentamisen tai ympäristön arvojen osalta. Rakennuskieltoa koskee MRL:n § 38 yleiskaavan laatimiseen liittyen ja asemakaavaan liittyen § 53. Toimenpiderajoituksen asettamisesta on säädetty MRL § 128:ssa.

Alla näkyvästä kartasta voit tarkastella voimassa olevia rakennuskieltoja ja toimenpiderajoitusalueita. Klikkaamalla aluetta saat siitä lisätietoja - voit tolla yhteydessä myös tekniseen palvelupisteeseen.