Meidän koulu

Koulumme valtteja ovat motivoitunut, pätevä henkilökunta sekä vilkas, toimiva kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempainkerhomme toimii aktiivisesti koulun ja oppilaiden hyväksi. Iltapäiväkerhotoimintamme on luovaa ja monipuolista. 

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota turvallinen kasvuympäristö, jossa oppijat voisivat löytää omat vahvuutensa ja kasvaa suvaitsevaisiksi, toisia ja ympäristöään arvostaviksi, itseensä luottaviksi ja tasapainoisiksi.

Pyrimme luomaan ilmapiiriin, joka kannustaa yrittämään ja tekemään parhaansa, iloitsemaan onnistumisista ja sietämään pettymyksiä.

Tavoitteenamme on, että oppilas oppii oppimaan sekä saa tarpellisia tietoja ja taitoja pystyäkseen toimimaan muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa.

Koulumme on Liikkuva koulu. Noudatamme Kiva-koulun periaatteita kiusaamisen estämisessä ja oppilaiden hyvän yhteishengen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Tämän vuoden teemojamme ovat hyvinvointi ja lukemisen edistäminen. Olemme myös mukana #Uuttakoulua-hankkeessa, jonka puitteissa kehitämme oppilaiden vahvuuksien huomaamista ja tukemista.