Meidän koulu

Koulumme valtteja ovat motivoitunut, pätevä henkilökunta sekä vilkas, toimiva kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempainkerhomme toimii aktiivisesti koulun ja oppilaiden hyväksi.  

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota turvallinen kasvuympäristö, jossa oppijat voisivat löytää omat vahvuutensa ja kasvaa suvaitsevaisiksi, toisia ja ympäristöään arvostaviksi, itseensä luottaviksi ja tasapainoisiksi.

Pyrimme luomaan yhteisöllisyyttä ja ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä olla ja oppia. Kannustamme yrittämään ja tekemään parhaansa, iloitsemaan onnistumisista ja sietämään pettymyksiä.

Tavoitteenamme on, että oppilas oppii oppimaan sekä saa tarpellisia tietoja ja taitoja pystyäkseen toimimaan muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa.

Koulumme on Prokoulu sekä Liikkuva koulu. Noudatamme Kiva-koulun periaatteita kiusaamisen estämisessä ja oppilaiden hyvän yhteishengen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Tämän vuoden teemojamme ovat kiireettömyys ja lukemisen edistäminen. Olemme ollet mukana #Uuttakoulua-hankkeessa, jonka puitteissa kehitimme oppilaiden vahvuuksien huomaamista ja tukemista. Nämä elävät edelleen osana arkeamme. Tällä hetkellä keskitymme Prokoulu-toimintamallin mukaisesti kehittämään hyvää koulupäivää ja toimintakulttuuria, jossa koko koululla on yhteiset kasvatustavoitteet.