• Liikkuva koulu

  • Leirikoulu

  • Yrittäjyyskoulu

  • Kulttuurikoulu

Tuomalan koulu , Kansanopistontie 41, 04380, Tuusula

Koulun arvot ja visio on yhteisöllisyyden, autonomian ja kyvykkyyden tukemisessa ja kestävään elämäntapaan kasvattamisessa. Olemme Vihreä lippu -koulu.  

Tavoittelemme koulussamme toimintakulttuuria, jossa jokainen on tärkeä, osaa arvostaa itseään ja toisia ja löytää elinikäisen oppimisen ilon. Lähtökohtana ja tavoitteena on kestävään elämäntapaan kasvattaminen.

Yhteisöllisyys - Koko koulun yhteisöllisyys kasvattaa oppilaita hyväksymään erilaisuuden ja auttamaan toisia. Ohjataan lapsia ymmärtämään, että jokainen on tärkeä ja yhdessä olemme enemmän. Yhteisöllisyys ja yhteisöön kuulumisen tunne ehkäisevät syrjäytymistä ja parantavat tutkitusti hyvinvointia.

Autonomia - Pyritään ohjaamaan lasta löytämään oma yksilöllinen oppimistyylinsä ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kannustetaan löytämään oppimisen ilo yksin ja yhdessä tekemällä sekä löytämään sisäinen motivaatio oppimiseen. Tunne, että voi vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin on tärkeä hyvinvointia ja itseohjautuvuutta tukeva tekijä.

Kyvykkyys - Kannustetaan sinnikkyyteen ja ponnistelemaan tavoitteiden eteen. Luodaan uskoa, että minä pystyn ja kykenen, kun vain jaksan yrittää. Autetaan jokaista oppilasta löytämään omat vahvuudet ja rakennetaan oppilaan itsetuntoa ja kyvykkyyttä niiden pohjalle. Rohkaistaan jokaista uskaltamaan ilmaista omia tarpeita, tunteita ja ajatuksia.  

Kestävä elämäntapa - Haluamme kasvattaa ihmisiä, jotka osaavat tehdä arkielämässä kestäviä, luontoa kunnioittavia valintoja. Pyrimme vahvistamaan oppilaiden luontosuhdetta, turvallisuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen. Lasten luontosuhteen muodostamiselle varhaislapsuus ja alakouluikä ovat merkittäviä vaiheita, joten kestävän elämäntavan löytämiseen tarvitaan arvostavaa luontosuhdetta ja sen tukemista.