• Liikkuva koulu

  • Leirikoulu

  • Yrittäjyyskoulu

  • Kulttuurikoulu

Tuomalan koulu , Kansanopistontie 41, 04380, Tuusula

Koulussa sovelletaan pedagogiikkaa, jossa yritetään luoda edellytykset oppilaan omalle oppimisprosessille mm. lähestymällä opetussuunnitelmaa oppilaslähtöisesti. Oppimaanoppimisen valmiuksien kehittäminen on olennaista.

Learning to learn skills

Tuomalan koulun omaleimaisuutta määrittävät tuomalalainen kyläyhteisö ja luonto sekä Tuusulanjärven luonnon ja sen rantojen historian opiskelu, toisaalta taas tulevaisuuden taitoja korostava innovatiivisuus.

Enviroment,  history and the future

Tuomalan koulun keskeinen toiminta-ajatus on jokaisen oppijan mahdollisimman hyvän kasvun ja merkityksellisen oppimisen tukemisessa. Tämän kaiken haluamme tehdä avoimessa yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa, joista tärkeimpiä ovat Tuomalan vanhempien yhdistys ja Helsingin yliopisto.