A

Viheralueet

Tuusulan viher-ja virkistysalueisiin voi tutustua oheisesta linkistä: Tuusulan viher- ja virkistysalueet (pdf-tiedosto 2,54 Mt)

Yleisten alueiden siisteys

Tavaroiden ja ainesten varastointi tontin ulkopuolella on kielletty. Jätelain 19 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa haittaa tai vaaraa.Ympäristön roskaamista koskevat säännökset kieltävät puutarhajätteen viemisen puistoon ja metsäalueille. Ravinnelisäyksen seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää. Lisäksi puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon vieraita kasvilajeja, jotka voivat levitä agressiivisesti tukahduttaen Suomen luonnonkasvien kasvutilaa.

Viljelypalstat

Tuusulan viljelyspalstojen vedet on avattu 10.5.2016.
Tuusulan kunnalla on vuokrattavia viljelypalstoja
 

Puiden kaato

Tonteilla sijaitisevat puut
Yksittäisten puiden kaato
Kunnan metsien hakkuut ja harvennukset
Puukaupat

Koirapuistot

Tuusulassa on tällä hetkellä 4 koirapuistoa.
  • Riihikalliossa 
  • Hyökkälässä Tuuliviirinpuisto
  • Kellokoskella Roinilassa
  • Jokelassa Peltokaaressa
Tuusulassa ei peritä lainkaan koiraveroa.