Viheralueet

Tuusulan kunnan viherpalvelut hoitaa viheralueita Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Hoidettavia alueita löytyy puistojen lisäksi myös liikennealueilta sekä kunnan omistamien rakennusten kuten koulujen ja päiväkotien pihoilta. Tuusulassa on viheralueita asukasta kohden lähes 23 m². Kellokoskella viheralueita oli 213 000 m², Hyrylässä ja sen lähialueilla 415 000 m² ja Jokelassa 215 000 m².

Viheralueiden hoitoluokista ja niiden sijoittumisesta kartalle löydät lisätietoja alla olevasta karttaikkunasta.

Pidetään yhdessä ympäristöstä huolta

Jätelain 19 §:n nojalla tavaroiden ja ainesten varastointi tontin ulkopuolella on kielletty, myös puutarhajätteen vieminen puistoon ja metsäalueille on kiellettyä. Ravinnelisäyksen seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää.
Puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon myös vieraita kasvilajeja, jotka voivat levitä agressiivisesti tukahduttaen Suomen luonnonkasvien kasvutilaa.   Tuusulan kunnan viherpalvelut torjuvat haitallisia vieraslajeja kunnan mailta. Kuntalaisten tulee huolehtia vieraslajien torjunnasta omalla tontillaan. Lue lisätietoa vieraslajeista: Vieraslajit_Info
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kerää havaintoja Tuusulan alueilla esiintyvistä vieraslajeista. Erityisesti havaintoja kerätään yleisimmistä ja leviämiskyvyltään voimakkaista kasvilajeihin lukeutuvista vieraslajeista kuten jättiputkista, jättipalsamista ja ruttojuuresta. Lupiinista kerätään havaintoja vain luonnonsuojelualueilta ja muiden arvokkaiden luontoalueiden läheisyydestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiruetanoista. Käy merkitsemässä omat havaintosi Vieraslajien paikannuspalveluun.

Viljelypalstat

Viljelypalstalla tarkoitetaan vuokrattavaa, pienialaista peltoaluetta, jolla kuntalaiset voivat viljellä hyöty- sekä koristekasveja. Palstaviljelyalueille ei saa rakentaa erillisiä rakennelmia. Viime aikoina lähiruoka on kasvattanut suosiotaan ja ihmiset ovat tulleet tarkemmiksi ruoan alkuperän suhteen. Trendi näkyy myös Tuusulassa, jossa Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken palstaviljelypaikat ovat olleet niin kysyttyjä, ettei kaikille halukkaille ole kyetty osoittamaan viljelyalaa. Palstan vuosivuokra on edullista, mikä tekee pienimuotoisen viljelyn mahdolliseksi kenelle tahansa. Uusia viljelypalstoja avautuu lähivuosina Rykmentinpuisto I:n ja Joelan Peltokaaren alueelle Lilly Kajanus-Blennerin puistoon. Myös Lahelanpelto II:n asemakaavaluonnoksissa on jo hahmoteltu palstaviljelyalueita. Tuusulan viljelyspalstojen vedet on avattu 7.5.2020.
Tuusulan kunnalla on vuokrattavia viljelypalstoja
 
Yhteydenotot: