Kiinteistön omistaja vastaa nuohouksesta

Vuoden 2015 alusta lähtien koko pelastustoimialueella rakennuksen omistajan tai haltijan on sallittu sopia nuohouksesta suoraan palveluntuottajan kanssa. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Päätös perustuu alueen kuntien antamiin lausuntoihin.

Nuohooja huolehtii kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi nuohooja tarkistaa suojaetäisyydet ja opastaa tulisijan käyttäjiä. Nuohoojan on ilmoitettava tulisijoissa ja savuhormeissa havaitsemansa tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajan lisäksi pelastuslaitokselle.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Lisäksi rakennuksen omistajalla ja haltijalla on lain nojalla huolehtimisvelvollisuus tikkaista, kattokulkutiestä ja katon turvavarusteista, jotta nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohousta käsitteleviä ohjeita löytyy Pelastuslaitoksen verkkopalvelusta.