Keski-Uudenmaan pelastustoimialue luopuu piirinuohousjärjestelmästä vuoden 2015 alusta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt, että vuoden 2015 alusta koko pelastustoimialueella sallitaan rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta suoraan palvelujen tuottajan kanssa. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Päätös perustuu alueen kuntien antamiin lausuntoihin.

Jo aiemmin piirinuohousjärjestelmästä on luovuttu Hyvinkään ja Pornaisten kuntien alueella. Muu Keski-Uudenmaan pelastustoimialue on jaettu kahdeksaan nuohouspiiriin. Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula muodostavat kukin yhden nuohouspiirin. Vantaalla on kolme nuohouspiiriä. Nykyisten nuohouspiirien toiminta jatkuu vuoden 2014 loppuun asti.

Nuohooja huolehtii kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi nuohooja tarkistaa suojaetäisyydet ja opastaa tulisijan käyttäjiä. Nuohoojan tulee ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa havaitsemansa tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajan lisäksi pelastuslaitokselle.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Lisäksi rakennuksen omistajalla ja haltijalla on lain nojalla huolehtimisvelvollisuus tikkaista, kattokulkutiestä ja katon turvavarusteista, jotta nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohousta käsitteleviä ohjeita löytyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkopalvelusta.  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedote 16.12.2014