Tuusulan ekosysteemipalvelut -selvitys

Tuusulan ekosysteemipalvelut -selvitys täydentää Tuusulan yleiskaavatyötä ja viheraluestrategiaa ekosysteemipalveluiden osalta. Selvityksessä on kartoitettu Tuusulan merkittävimmät ekosysteemipalvelut.

Avaa Tuusulan ekosysteemipalvelut_-selvitys 30052017 tästä...

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle, yhteiskunnalle ja muulle luonnolle Ekosysteemipalvelut on jaettu kolmeen luokkaan: tuotantopalvelut, tuki- ja säätelypalvelut sekä kulttuuripalvelut.

Työssä annetaan viherrakennetta ja ekosysteemipalveluiden turvaamista ja hyödyntämistä koskevia kehittämissuosituksia koko kunnan alueelle sekä keskuksille Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. Selvitystä tullaan jatkossa hyödyntämään konkreettisessa kaupunkisuunnittelussa, kuten asemakaavoituksessa, viheralueiden yleissuunnittelussa ja virkistysverkoston suunnittelussa. Tarkastelunäkökulmaa voidaan hyödyntää myös maa- ja metsätaloudessa, vesitaloudessa, ravinnontuotannossa sekä uusiutuvien energialähteiden kestävässä tuotannossa.

Selvityksen liitteet: