JOPO - joustavan perusopetuksen luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. JoPo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä.

JOPO-haku on parhaillaan menossa ja kirjallinen hakemus palautetaan 31.3.2020 mennessä Jopo-luokanvalvojalle Henna Oikariselle opettajien huoneeseen.

JOPO hakuohjeet_2020

JOPO hakulomake_2020

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat ja/tai tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. JOPO:ssa opetusmenetelmät sovitetaan nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.  Koulussa opetuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. 

Yhteystiedot löydät tästä linkistä.