JOPO - joustavan perusopetuksen luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. JoPo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä.

JOPO-haku on parhaillaan menossa ja kirjallinen hakemus palautetaan 29.3.2019 mennessä opinto-ohjaajalle.

JOPO hakuohjeet_2019

JOPO hakulomake_2019

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat ja/tai tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. JOPO:ssa opetusmenetelmät sovitetaan nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.  Koulussa opetuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. 

Yhteystiedot löydät tästä linkistä.