JOPO - joustavan perusopetuksen luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. JoPo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä.

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat ja/tai tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. JOPO:ssa opetusmenetelmät sovitetaan nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.  Koulussa opetuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. 

Yhteystiedot löydät tästä linkistä.


Hakeminen JoPo-luokalle

JOPO-haku on parhaillaan menossa. Viimeinen hakupäivä ke 31.3.2021.
Toimita hakemuksesi JoPo-luokanvalvoja Henna Oikariselle

JOKO

* kirjallisena opettajainhuoneeseen Hennan lokeroon (JOPO hakulomake_2021)

TAI

* vapaamuotoisena s-postilla osoitteeseen henna.oikarinen@tuusula.fi

Vapaamuotoisessa hakemuksessa sinun olisi hyvä kuvailla itseäsi ainakin seuraavasti:
1. Esittely itsestä
2. Miksi haluaisit JoPo-luokalle?
3. Mitkä asiat ovat vahvuutesi? Missä olet hyvä? (kouluaineet, harrastukset, taidot)
4. Missä asioissa tarvitset tukea? (kouluaineet, tilanteet, haasteet)
5. Millainen olet ryhmän jäsenenä?