JoPo - joustavan perusopetuksen luokka

Joustava perusopetus -hanke on opetusministeriön käynnistämä hanke, jossa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja toimintatapoja. JoPo-luokassa työparina toimivat opettaja ja nuorisotyöntekijä.

JOPO-hakuohjeet_2018

Hakulomake_2018  - Hakuaika päättyi 6.4.2018!

Joustava perusopetus eli JoPo on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat ja/tai tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä. JoPossa opetusmenetelmät sovitetaan nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.  Koulussa opetuksessa painotetaan toiminnallisia menetelmiä.

Opiskelu tapahtuu mm. pienryhmäopiskeluna, henkilökohtaisena ohjauksena, työpaikkaopiskeluna, leirikouluina, retkinä ja tutustumiskäynteinä. Oppilaat ovat 9. vuosiluokan oppilaita. 

Yhteystiedot löydät tästä linkistä.