Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitoyksikkö tuottaa omana työnä toteutettavaa julkisten rakennusten kiinteistönhoitoa. Hoidettavia kiinteistöjä on 85 kpl. Kiinteistönhoitajia on 15 henkilöä.

Omana työnä toteutettava kiinteistönhoito palvelee kunnan omia tarpeita ja tavoitteita. Vakituinen ja työhönsä motivoitunut kiinteistönhoitohenkilöstö on lähtökohta tavoitteisiin pääsemiselle.