Rykmentinpuiston osayleiskaava

24883

Osayleiskaava-alueen keskusta liittyy Hyrylän nykyiseen keskustaan. Suunnitelman tarkoituksena on ollut yhdistää molemmin puolin Järvenpääntietä sijaitsevat keskusta-alueet toisiinsa ja kehittää sekä vahvistaa keskustaa seudullisessa verkossa. Rykmentinpuiston keskeisen alueen rakennettu ympäristö muodostuu keskuspuiston ympärillä sijaitsevista urbaaneista puutarhakylistä, jotka liittyvät toisiinsa, keskustaan ja muuhun ympäristöön kehämäisellä katuverkolla. Kylien nauha kiertää kukkulalta toiselle muodostaen rakennettujen kukkuloiden verkon. Jokaiselle kylälle on tarkoitus aikaansaada vahva identiteetti. Jokaisen kylän keskuksen muodostaa urbaani aukio. Kylien monipuolisen rakenteen pohjaksi esitetään erilaisia ja sekoitettuja asumismuotoja, asuntotyyppejä ja omistusmuotoja

Osayleiskaavatyön tavoitteena on ollut kehittää varuskunta-aluetta ja ympäristöä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi monipuoliseksi ja virikkeelliseksi keskusta-, asuin-, virkistys- ja työpaikkaalueeksi sekä eheyttää nykyistä Hyrylän taajamarakennetta. Merkittävää on alueen keskeinen sijainti osana keskustaajamarakennetta ja yhdistävä rooli Hyrylän ja Keravan taajamarakenteiden välillä

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan 7.5.2012 § 48. Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.6.2013 hylätä valitukset, jotka oli tehty valtuuston hyväksymispäätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt jatkovalitukset päätöksellään 13.10.2014 muilta osin, mutta kumonnut Finavia Oyj:n valituksesta kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP- ja A-2 alueiden osalta.

Osayleiskaava tulee voimaan lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2-alueita.

Lainvoimainen osayleiskaava

Osayleiskaava-aineistoon ja muuhun Rykmentinpuiston suunnitteluun pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta

www.rykmentinpuisto.fi

 

Lisätietoja:

Rykmentinpuiston projektipäällikkö Jouni Määttä puh. 040 314 2016