Tilahallinta

Tilahallinnan työryhmä valmistelee Tuusulan kunnan omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen ja toimitilojen kehittämistä, laatii peruskorjausten ja uudisrakennusten tarve- ja hankesuunnitelmat kustannusarvioineen investointipäätöksiä varten, minkä jälkeen tilahallinta vastaa vielä toteutussuunnittelusta.

Tilahallinta tekee kiinteää yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa, jotta käyttäjille saadaan tarkoituksenmukaiset, toimivat, turvalliset, terveelliset ja miellyttävät työtilat. Tilahallinnan työssä keskeistä on palveluverkostoyhteistyö ja tilatarpeiden ohjelmointi niin lyhyellä kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.