Liikenne, kadut ja viheralueet

Tuusulassa on kunnossapidettäviä katuja ja kaavateitä sekä kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 354 km ja kunnan hoidossa olevia yksityisteitä noin 20 km.

Kunta ylläpitää 93 ha rakennettuja puistoja ja 39 ha muita viheralueita kuten katuihin liittyviä viherkaistoja. Lisäksi kunta kunnossapitää 38 ha piha-alueita.

Leikkipuistoja on 55 kpl, joista Jokelassa 12, Kellokoskella 9 ja Etelä-Tuusulassa 34.

Koirapuistoja Tuusulassa on 4 kpl.

Kaduille ja yleisille alueille myönnettävät luvat

Tapahtumien järjestäminen
Mainokset katualueella
Sijoittamissopimukset
Kaivuluvat
Liitoskohtalausunnot
Ohjeet lupien hakemiseen

Liikenne ja katusuunnitelmat

Nähtävillä olevat suunnitelmat
Kunnallistekniikan suunnittelun yhteystiedot

Yksityistiet

Kunnossapitoavustukset
Lomakkeet ja hakuohjeet
Ohjeita ja linkkejä tiekunnille ja tieosakkaille

Joukkoliikenne

HSL-yhteistyö
Rautatieliikenne
Taksi
Keski-Uudenmaan seutulippu

Kunnossapito

Katu- ja liikennevalot
Kunnossapitourakoitsijat
Liikennemerkit
Hylättyjen ajoneuvojen siirrot ja hävittäminen

Viheralueet

Puistot
Leikkipuistot
Metsät
Koirapuistot
Puiden kaato

Talkoiden järjestäminen

Ohjeet talkoiden järjestämiseen

Kevyt liikenne

Pyöräilykartta
Moporeitit

Liikenneturvallisuus

Tietoa liikenneturvallisuudesta Tuusulassa

Kunnallistekniikan rakentaminen

Rakenteilla olevat kadut

Puisto- ja viheralueiden rakentaminen

Rakenteilla olevat puistokohteet

Hulevedet

ohjeistusta hulevesiasioista