Toimitus- ja sopimusehdot

Tuusulan Vedellä on yleiset toimitusehdot sekä sopimusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja. Näitä ehtoja noudatetaan vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Yleisiä toimitusehtoja ja sopimusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Tuusulan Vesi toimitusehdot (pdf)

Sopimusehdot (pdf)