Yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto lv 2022-23

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano:   

Vs.rehtori: Riitta Lantela

Laaja-alainen erityisopettaja: Satu Inkala

Koulukuraattori: Laura Kolehmainen

Terveydenhoitaja: Virpi Liukkonen

Perheohjaaja: Arja Heinonen 

Lisäksi kokoukseen voidaan kutsua tarvittaessa luokanopettaja ja aiheesta riippuen myös muita asiantuntijoita, kuten oppilaskunnan edustaja, vanhempainyhdistyksen jäsen, koulupoliisi, perheneuvolan tai lastensuojelun työntekijä.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokoontuminen:  

Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu tiistaisin vuoroviikoin Kolsan ja Lepolan kouluissa.

Asioiden tuominen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän käsittelyyn, kuinka toimitaan:   

Opettajilla, oppilailla ja vanhemmilla on mahdollisuus tuoda yhteisöllisen oppilashuollon käsittelyyn rehtorin kautta kehitettäväksi kokemiaan asioita.

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Huoltaja tai oppilas voi olla suoraan yhteydessä opiskeluhuollon asiantuntijoihin, jos hän kokee, että tarvitsee tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.