A

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla 4 kokoaikaistahoitoa tarvitsevaa lasta ja lisäksi 1 esiopetusikäinen osa-aikaistahoitoa tarvitseva lapsi. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidon toiminta pohjautuu valtakunnalliseen, Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoidossa hoitaja suunnittelee toiminnan lasten tarpeiden mukaan yhteistyössä muiden lähialueella toimivien perhepäivähoitajien kanssa. Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä myös päiväkotien kanssa.

Tuusulassa on sekä kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia.  Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja saat Palveluohjaajilta ja Etelä-Tuusulan perhepäivähoídon ohjaajalta.

Kunnallisen perhepäivähoidon ohjaajat:

Etelä-Tuusula Paula Tuulaniemi

Kellokoski Soile Saarimäki-Rokkonen

Jokela Soile Saarimäki-Rokkonen