• Kestävä tulevaisuus- teema

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla 4 kokoaikaista lasta ja lisäksi 1osa-aikainen esiopetusikäinen tai koululainen. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Tuusulassa on sekä kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia.  Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja saat palveluohjaajilta ja perhepäivähoidon ohjaajalta. 

Perhepäivähoidon ohjaana koko kunnan alueella toimii Päivi Ropponen p. 040 314 3332 (Paula Tuulaniemen sijainen). Hän vastaa myös yksityisen perhepäivähoidon valvonnasta koko kunnan alueella.

 

 

 

 

Päivitetty 3.1.2023