Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla 4 kokoaikaistahoitoa tarvitsevaa lasta ja lisäksi 1 esiopetusikäinen osa-aikaistahoitoa tarvitseva lapsi. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidon toiminta pohjautuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2016) ja Tuusulan kuntavasuun. Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoidossa hoitaja suunnittelee toiminnan lasten tarpeiden mukaan yhteistyössä muiden lähialueella toimivien perhepäivähoitajien kanssa. Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä myös päiväkotien kanssa.

Tuusulassa on sekä kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia.  Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja saat palveluohjaajilta ja Etelä-Tuusulan perhepäivähoídon ohjaajalta.

Kunnallisen perhepäivähoidon ohjaajat:

Etelä-Tuusula Paula Tuulaniemi (sijaisena 11.11.2018 asti Anne Toivio p. 040 314 4824)

Kellokoski Eija Kenttälä

Jokela Soile Saarimäki-Rokkonen