• Notkopuiston päiväkoti

Huoltajien toiminta

Päiväkodissamme toimii vanhempainyhdistys. Lisää tietoa varhaiskasvatusyksikön johtaja p. 040 3144085