• Notkopuiston päiväkoti

Huoltajien toiminta

Päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys. Lisätietoa voi kysyä varhaiskasvatusyksikön johtajalta p. 040 3144085 tai varajohtajalta p. 0403144162.