• Koulutapaturman sattuessa

Koulutapaturman sattuessa

Yhteystiedot

Koulusihteerit

LOMAKKEET

Vahinkoilmoitus

Menettelytapaohjeet koulutapaturman sattuessa

Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Äkilliset sairastumiset koululla huolehditaan kouluterveydenhuollon kautta. Koululaiselle tai opiskelijalle sattuneesta tapaturmasta tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian (viikon kuluessa tapaturman sattumisesta). Tuusulan kunnan henkilövahinkoja koskevat vakuutukset hoitaa 1.7.2023 Protector.

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa koulussa tai koulutyön yhteydessä ensiavun antaa terveydenhoitaja tai lääkäri, mikäli he ovat paikalla ja toissijaisesti opettaja.

Tapaturman vaatiessa lääkärissä käyntiä, hoitoon tulee hakeutua mahdollisimman pian. Hoitoon voi hakeutua terveyskeskukseen, päivystykseen, ensiapuun tai mihin tahansa yksityiseen lähinnä olevaan hoitolaitokseen. Mikäli sairauden tai vamman hoitamiseksi on ehdotettu jotakin tiettyä hoitotoimenpidettä yksityisellä sektorilla, tulee korvattavuus selvittää ennakkoon Protecorilta lääkärin kirjoittaman E-lääkärinlausunnon avulla.

Koululaisten vakuutus

Tuusulan kunta on vakuuttanut Tuusulassa koulua käyvät oppilaat sekä lukiolaiset. Koulun edustaja tekee vahinkoilmoituksen sattuneesta tapaturmasta verkossa lapsen huoltajan ilmoittamien tietojen perusteella Protectorin verkkosivulla > Ryhmätapaturma. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian tapaturman satuttua, mutta viimeistään viikon kuluessa.

Lapsen huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija hakee tapaturmasta aiheutuneista kuluista korvauksen suoraan Protectorilta verkossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Vakuutusnumero ja korvauksensaajan tilinumero tulee olla tiedossa vahinkoilmoitusta tehdessä.

Vakuutusnumero on 3198169.

Hae korvausta:

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä:

  • esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket
  • aamu- ja iltapäivähoidossa 
  • päivähoidossa
  • nuoriso- ja kerhotoiminnassa
  • leireille ja retkillä

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti:

  • julkisen ja yksityisen sektorin palvelut, jatkohoitoja varten on hankittava erillinen maksusitoumus vakuutusyhtiöltä yksityisen hoidon kulujen kattamiseksi
  • hoitokulut yksityisellä tai julkisella ilman omavastuuta
  • tapaturmissa kohtuulliset matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin
  • lääkkeet 
  • tapaturman yhteydessä rikkimenneet silmälasit ja kypärät - edellyttää tapaturmaa, joka on vaatinut hoitoa

Hammastapaturmat

Hammastapaturman sattuessa tai hammassärkytapauksissa otetaan yhteys koulun oppilaita hoitavaan hammaslääkäriin. Hoito on maksutonta alle 19-vuotiaille tuusulalaisille koululaisille.

Sairastumiset koulussa

Oppilaan sairastuessa koulussa otetaan yhteys oppilaan huoltajaan. Mikäli opettaja ei tavoita huoltajaa, voi hän tarvittaessa ottaa yhteyden kouluterveydenhoitajaan tai lähimmän terveysaseman lääkäriin.

Oppilaan sairastumisesta aiheutuvat kustannukset maksaa huoltaja. Sairausvakuutus korvaa osan kustannuksista yleisten säädösten mukaan. Korvauksen saaminen edellyttää kuitenkin terveydenhuoltohenkilöstön antamaa todistusta esim. taksin tai ambulanssin tarpeellisuudesta.

Oppilaan huoltajan koti- ja työpuhelinnumerot on syytä pitää ajan tasalla yhteyden saamiseksi esim. tapaturmien ja sairauksien sattuessa.