A
 • Koulutapaturman sattuessa

Koulutapaturman sattuessa

Yhteystiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen vakuutusyhteyshenkilö Satu Hopponen

Koulusihteerit

Menettelytapaohjeet koulutapaturman sattuessa

Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Koulutapaturmat ja äkilliset sairastumiset koululla huolehditaan kuitenkin kouluterveydenhuollon tai koulun toimesta julkisten terveyspalveluiden kautta. Yksityisten palveluiden käyttö on mahdollista, mikäli oppilas saa lähetteen julkisen palvelun kautta tai terveyskeskuspalveluita ei ole saatavilla koulutapaturman sattuessa.

Huoltaja maksaa sairaanhoidosta aiheutuneet kulut, joista vakuutusyhtiön kautta korvataan huoltajalle julkisen terveydenhuollon mukaiset kustannukset.

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa koulussa tai koulutyön yhteydessä antaa ensiavun terveydenhoitaja tai lääkäri, mikäli he ovat paikalla ja toissijaisesti opettaja.

Tarvittaessa oppilas lähetetään terveyskeskuksen päivystykseen pääterveysasemalle, Jokelan tai Kellokosken terveysasemalle.

Koululaisten vakuutus

Tuusulan kunta on vakuuttanut Tuusulassa koulua käyvät oppilaat.

Vakuutus korvaa

 • tapaturmat, jotka ovat sattuneet
  • koulussa
  • koulumatkalla 
  • koulun järjestämissä tilaisuuksissa 
  • leirikoulussa 
 • tapaturmasta aiheutuneet koulukuljetukset
 • rikkoontuneet silmälasit siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman.

Koulun yhteyshenkilö tekee tapaturmasta aina vahinkoilmoituksen ja täyttää tarvittaessa vakuutusyhtiön korvaushakemuksen

Hammastapaturmat

Hammastapaturman sattuessa tai hammassärkytapauksissa otetaan yhteys koulun oppilaita hoitavaan hammaslääkäriin. Hoito on maksutonta alle 19-vuotiaille tuusulalaisille koululaisille.

Sairastumiset koulussa

Oppilaan sairastuessa koulussa otetaan yhteys oppilaan huoltajaan. Mikäli opettaja ei tavoita huoltajaa, voi hän tarvittaessa ottaa yhteyden kouluterveydenhoitajaan tai lähimmän terveysaseman lääkäriin.

Oppilaan sairastumisesta aiheutuvat kustannukset maksaa huoltaja. Sairausvakuutus korvaa osan kustannuksista yleisten säädösten mukaan. Korvauksen saaminen edellyttää kuitenkin terveydenhuoltohenkilöstön antamaa todistusta esim. taksin tai ambulanssin tarpeellisuudesta.

Oppilaan huoltajan koti- ja työpuhelinnumerot on syytä pitää ajan tasalla yhteyden saamiseksi esim. tapaturmien ja sairauksien sattuessa.