Rakennushankkeeseen ryhtyvän muistilista

"Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö"

Maankäyttö- ja rakennuslaki §119


Oheiseen linkkiin on koottu joitain asioita, jotka sinun on syytä rakennustyön aikana muistaa ja huomioida rakennustyön edetessä ja asioitaessa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Vastaava työnjohtaja yleensä tilaa viranomaiskatselmukset ja on aina läsnä katselmuksissa.
Rakennushankkeessa tarvittavat työnjohtajat ja katselmukset on lueteltu rakennuslupapäätöksessä.
Pääsuunnittelijan on tarkistettava kaikkien erityissuunnitelmien yhteensopivuus ennen suunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän muistilista (word)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän muistilista (pdf)