A

Kartat ja aineistot

Karttatuotteet

Kartta-aineistot ovat käytettävissä erillisen tilauksen tai sopimuksen ja voimassaolevan hinnaston sekä käyttöehtojen mukaisesti. Tuusulan kunnalla on myös avointa dataa saatavilla WMS/WFS-rajapinnasta.

Kaavan pohjakarttapohjakartta

Tuusulan kunta ylläpitää koko kunnan alueella kaavan pohjakarttaa. Karttaa tuotetaan ja ylläpidetään asemakaavojen suunnittelun pohjaksi. 

 

Pohjakartta sisältää suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät kohteet, kuten kiinteistörajat, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt ja korkeustiedot. Pohjakarttaa ylläpidetään StellaMap-sovelluksella kunnan virallisissa tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä (ETRS-GK25, N2000).

 

Voit katsella kaavan pohjakarttaa Tuusulan karttapalvelussa.


Ajantasa-asemakaavaajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on kunnan lainvoimaisten asemakaavojen yhdistelmä. Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin rakentamista ohjaava suunnitelma.

 

Ajantasakaava ei korvaa alkuperäisiä asemakaavakarttoja, vaan virallinen tieto löytyy alkuperäisistä kaavakartoista. Ajantasa-asemakaavaa ylläpidetään jatkuvasti StellaMap-sovelluksella.

 

Voit katsella ajantasakaavaa Tuusulan karttapalvelussa.


Opaskarttaopaskartta

Opaskartta on Tuusulan alueen yleistetty karttatuote, jossa erotettavissa muun muassa pelto- ja metsäalueet, vesistöt, tiestöä (moottori-, pää- ja  yhdystiet), pyörätiet ja asuinalueet osoitteineen.

Kartta on tarkoitettu opastamiseen ja alueiden yleispiirteiseen kuvaamiseen. Opaskarttaa ylläpidetään MapInfo-sovelluksella. Opaskartta painatetaan neljän vuoden välein ja sitä voi ostaa Tuusulan kunnasta.

Voit katsella opaskarttaa Tuusulan karttapalvelussa.

 

 


Ilmakuvat ja laserkeilausaineisto Varuskunnan alueelta

ilmakuva

 

 

Tuusulan kunta on hankkinut suunnittelun pohjaksi Varuskunnan alueelta tarkkaa ilmakuva- ja laserkeilausaineistoa.

Voit ostaa aineistoa käyttöösi kunnasta ja katsella sitä Tuusulan karttapalvelussa.

 

 

 

 

 


 

 

Kiintopistetiedot

Tuusulan alueelle on vuonna 2012 mitattu virallinen E3-luokan ETRS-GK25 -pisteverkko. Pisteverkko on vielä hyvin harva, mutta sitä tihennetään jatkuvasti.

Kuntaan on mitattu vuonna 2015 N2000-korkeuskiintopisteverkko. Uudet pisteet ovat IV-luokan korkeuskiintopisteitä. Kiintopistetiedot ovat saatavilla Tuusulan karttapalvelussa.

 

Kopiointi- ja tulostuspalvelut

Asiakaspalvelu kunnantalon 3. kerroksessa tarjoaa asiakkaille kopiointi- ja tulostuspalveluita.

Mustavalko- ja väritulosteita sekä kopioita on mahdollista saada kaikkia arkkikokoja A0-kokoon saakka.

 

Kuntarekisteritiedot

Tuusulan kunta kerää monenlaista eri rekisteritietoa. Tietoja ylläpidetään ensisijaisesti viranomaiskäyttöä varten. Tiedoista luovutetaan jossain määrin rakennus- ja rakennuslupa-, koordinaatti-, kiinteistö- ja asemakaavatietoja. 

Tuusulan kunta ei ylläpidä itse rekisteriä kiinteistöjen omistajista. Kiinteistöjen omistajatietoja ylläpidetään valtakunnallisessa lainhuutorekisterissä. Hyödynnämme valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ) ja sen lainhuutotietoja viranomaistoiminnassamme. Tuusulan kunnalle myönnettyjen KTJ:n käyttöehtojen mukaan voimme luovuttaa asiakkaille maksullisia otteita lainhuutorekisteristä.

 

Rakennuspaikan pinta-alamääritys

Kiinteistökaupoissa ja rakennussuunnitelussa tarvitaan usein kaavatulkintaa rakennuspaikan tai tontin rajoista ja pinta-alasta. Kunta tarjoaa palvelua kiinteistörajojen ja asemakaavan pohjalta suoritettavissa pinta-alalaskennoissa.

 

Viralliset rekisteri- ja karttaotteet

Rakennuslupien hakemisen yhteydessä ja kiinteistökaupoissa tarvitaan virallisia rekisteri- ja karttaotteita. Näitä karttaotteita ovat esimerkiksi pohjakartta-, asemakaava- ja kiinteistörekisteriotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset.

Voit ostaa otteita kunnantalon 3. kerroksen asiakaspalvelusta.

 

Lisätietoja: Kuntakehityksen ja tekniikan (KETEK) asiakaspalvelupiste

Asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin 9-15, muina aikoina ajanvarauksella.

Puh. 040 3143144

Tuusulan kunnantalo 3B-kerros, Hyryläntie 16, 04300 TUUSULA

ketek.asiakaspalvelu(a)tuusula.fi

 

Palveluiden ja tuotteiden hinnat ovat palveluhinnastossa.