Kartat ja aineistot

Viralliset rekisteri- ja karttaotteet sekä kiinteistön omistajatiedot

Rakennuslupien hakemisen yhteydessä ja kiinteistökaupoissa tarvitaan virallisia rekisteri- ja karttaotteita. Näitä karttaotteita ovat esimerkiksi pohjakartta-, asemakaava- ja kiinteistörekisteriotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset.

Voit ostaa otteita teknisestä palvelupisteestä.

 

Kiinteistön omistajaselvitykseen sisältyy kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, omistajan nimi ja osoite. Omistajaselvitys on maksullinen. Kiinteistön omistajan selvittämiseksi sinun tulee tietää kiinteistötunnus. Kiinteistötunnuksen selvittämisen jälkeen voit tilata maksullisen lainhuutotodistuksen. Myös Maanmittauslaitos luovuttaa kiinteistöjen omistajatietoja.

Huomioithan, ettemme luovuta kiinteistön omistajatietoja, jos aiot käyttää tietoja kaupallisessa tarkoituksessa.

 

Teknisen palvelupisteen yhteystietoihin

 

Palveluiden ja tuotteiden hinnat ovat palveluhinnastossa.

 

Paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot ovat käytettävissä erillisen tilauksen tai sopimuksen ja voimassaolevan hinnaston sekä käyttöehtojen mukaisesti. Tuusulan kunnalla on myös avointa dataa saatavilla WMS/WFS-rajapinnasta.

Tiedustelut paikkatietoaineistoista

Kaavan pohjakarttapohjakartta

Tuusulan kunta ylläpitää koko kunnan alueella kaavan pohjakarttaa. Karttaa tuotetaan ja ylläpidetään asemakaavojen suunnittelun pohjaksi. 

 

Pohjakartta sisältää suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät kohteet, kuten kiinteistörajat, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt ja korkeustiedot. Pohjakarttaa ylläpidetään StellaMap-sovelluksella kunnan virallisissa tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä (ETRS-GK25, N2000).

 

Voit katsella kaavan pohjakarttaa Tuusulan karttapalvelussa.


Ajantasa-asemakaavaajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on kunnan lainvoimaisten asemakaavojen yhdistelmä. Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin rakentamista ohjaava suunnitelma.

 

Ajantasakaava ei korvaa alkuperäisiä asemakaavakarttoja, vaan virallinen tieto löytyy alkuperäisistä kaavakartoista. Ajantasa-asemakaavaa ylläpidetään jatkuvasti StellaMap-sovelluksella.

 

Voit katsella ajantasakaavaa Tuusulan karttapalvelussa.


Opaskarttaopaskartta

Opaskartta on Tuusulan alueen yleistetty karttatuote, jossa erotettavissa muun muassa pelto- ja metsäalueet, vesistöt, tiestöä (moottori-, pää- ja  yhdystiet), pyörätiet ja asuinalueet osoitteineen.

Kartta on tarkoitettu opastamiseen ja alueiden yleispiirteiseen kuvaamiseen. Opaskarttaa ylläpidetään MapInfo-sovelluksella. Opaskartta painatetaan neljän vuoden välein ja sitä voi ostaa Tuusulan kunnasta.

Voit katsella opaskarttaa Tuusulan karttapalvelussa.

Täältä voit ladata opaskartan pdf-muodossa (2021).

 

 


Ilmakuvat ja laserkeilausaineisto Varuskunnan alueelta

ilmakuva

 

 

Tuusulan kunta on hankkinut suunnittelun pohjaksi Varuskunnan alueelta tarkkaa ilmakuva- ja laserkeilausaineistoa.

Voit ostaa aineistoa käyttöösi kunnasta ja katsella sitä Tuusulan karttapalvelussa.

 

 

 

 

 


 

 

Kiintopistetiedot

Tuusulan alueelle on vuonna 2012 mitattu virallinen E3-luokan ETRS-GK25 -pisteverkko. Pisteverkko on vielä hyvin harva, mutta sitä tihennetään jatkuvasti.

Kuntaan on mitattu vuonna 2015 N2000-korkeuskiintopisteverkko. Uudet pisteet ovat IV-luokan korkeuskiintopisteitä. Kiintopistetiedot ovat saatavilla Tuusulan karttapalvelussa.

Tiedustelut kiintopistetiedoista

 

Kopiointi- ja tulostuspalvelut

Asiakaspalvelu kunnantalon 3. kerroksessa tarjoaa asiakkaille kopiointi- ja tulostuspalveluita.

Mustavalko- ja väritulosteita sekä kopioita on mahdollista saada kaikkia arkkikokoja A0-kokoon saakka.

Tiedustelut kopiointi- ja tulostuspalveluista teknisestä palvelupisteestä.

 

Kuntarekisteritiedot

Tuusulan kunta kerää monenlaista eri rekisteritietoa. Tietoja ylläpidetään ensisijaisesti viranomaiskäyttöä varten. Tiedoista luovutetaan jossain määrin rakennus- ja rakennuslupa-, koordinaatti-, kiinteistö- ja asemakaavatietoja. 

Tuusulan kunta ei ylläpidä itse rekisteriä kiinteistöjen omistajista. Kiinteistöjen omistajatietoja ylläpidetään valtakunnallisessa lainhuutorekisterissä. Hyödynnämme valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ) ja sen lainhuutotietoja viranomaistoiminnassamme. Tuusulan kunnalle myönnettyjen KTJ:n käyttöehtojen mukaan voimme luovuttaa asiakkaille maksullisia otteita lainhuutorekisteristä.

Tiedustelut rekisteritiedoista

 

Rakennuspaikan pinta-alamääritys

Kiinteistökaupoissa ja rakennussuunnitelussa tarvitaan usein kaavatulkintaa rakennuspaikan tai tontin rajoista ja pinta-alasta. Kunta tarjoaa palvelua kiinteistörajojen ja asemakaavan pohjalta suoritettavissa pinta-alalaskennoissa.

Tiedustelut kaavatulkinnasta