Tietotekniikan kurssit

TIETOTEKNIIKKAKURSSIT  

Tietotekniikkakursseilla keskitytään arkielämässä tarvittaviin tietoteknisiin taitoihin ja etenemisvauhti on rauhallinen. Ryhmiin voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet. Ota älylaitekurssille mukaan oma laitteesi virtajohtoineen, jos sellainen on. Opiston tietokoneet ovat käytettävissä kursseilla.  

340102
Opastettu harjoittelu ajanvarauksella  Hyrylässä 
Monio
Ma 18.9.-13.11.23  
Klo 11.15-13.00   
Vapaaehtoiset ohjaajat antavat henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa tietokoneen käytön perustaitoihin. Opastukseen tulee varata aika etukäteen opiston toimistosta. Emme tarjoa opastusta ilman ajanvarausta. Opastusta voi saada myös etäyhteydellä. Opastusajat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

340104  Kurssi peruttu!
Tietokoneen käytön ensi askeleet, 24 € 
Monio
Ma, ke 11.9.-20.9.23 
Klo 13.15-16.30
Anneli Odell 
Rauhallisesti etenevä kurssi vasta-alkajille tai perustaitoja kertaaville. Opetellaan tietokoneen, sen käyttöjärjestelmän, internetin käytön, tiedonhaun ja verkkoasioinnin perusteita. Opintosetelikurssi
Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia vain syyskaudella tuusulalaisille eläkkeellä oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. 

340106 
Tietokoneen käytön perusteiden kertaus, 24 € 
Monio
Ma, ke 25.9.-4.10.23 
Klo 13.15-16.30 
Anneli Odell 
Oletko perehtynyt tietotekniikan alkeisiin aiemmin, käynyt kurssin, mutta asiat ovat päässeet käytön puutteessa unohtumaan. Tule kertaamaan tietokoneen käytön perusasiat mukavassa seurassa. Etenemme kurssilla kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan, lähdemme liikkeelle aivan alkeista. Kurssilla voi käyttää opiston tietokonetta tai mukaan voi ottaa myös oman kannettavan virtajohtoineen.

340302
Älypuhelimen tai tablettitietokoneen käytön perusteet, 30 €
Monio
Ti, to 12.-26.9.23 
Klo 13.15-16.30
Kalevi Inki
Meistä monilla on älypuhelin tai tablettitietokone, mutta niiden kaikkia ominaisuuksia ei tule käytettyä. Kurssilla opetellaa käyttämään laitetta tehokkaasti ja turvallisesti ja siten helpottaan monia jokapäiväisen elämän toimia. Annetaan myös laitekohtaista käytön ohjausta. Ota mukaan käyttämäsi laite ja virtajohto.

340304   Kurssi peruttu!
Älypuhelimen tai tablettitietokoneen monipuolinen käyttö, 30 €
Monio
Ti, to 28.9.-12.10.23
Klo 13.15-16.30
Kalevi Inki
Perehdytään älypuhelimen tai tablettitietokoneen harvemmin käytettyihin ominaisuuksiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Annetaan myös ohjausta oman laitteen muokkaukseen omaan käyttöön sopivammaksi. Edellytetään älypuhelimen tai tablettitietokoneen käytön perustaidot. Ota mukaan laitteesi ja virtajohto.

340108
Youtube apuna ja ilona arjessa, 10 € 
Monio
Ma 9.10.23
Klo 13.15-16.30
Anneli Odell
Youtubessa on paitsi paljon hauskaa ja viihdyttävää, myös runsaasti hyödyllistä sisältöä. Perehdymme esimerkiksi löytämään ohjeita videomuodossa arjen pulmatilanteisiin. Opettelemme myös tallentamaan videot ja jakamaan niitä Youtubessa. Kurssilla voi käyttää älypuhelinta, omaa tietokonetta tai opiston tietokonetta.

340110
HSL:n sovellus sujuvaan käyttöön, maksuton
Monio
Ke 11.10.23
Klo 13.15-16.30
Anneli Odell
Tehdään HSL:n sovellus tutuksi ja otetaan sillä seutukunnan ja pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen käyttö entistäkin tehokkaammin haltuun. Tutustutaan mm. HSL:n ostoon, reittihakuun ja miten voi seurata kulkuneuvon etenemistä reitillä. Ota älypuhelimesi mukaan kurssille.

340120  Kurssi peruttu!
Hoida terveysasioitasi verkossa, 24 €
Monio
Ma, ke 23.10.-1.11.23
Klo 13.15-16.30
Anneli Odell
Tutustutaan, mitä terveysasioita voi turvallisesti hoitaa internetin välityksellä ja opitaan käyttämään sovelluksia sujuvasti. Netissä hoituvat monissa tapauksissa vaikkapa reseptien uusimiset, yhteydenotto terveydenhoitoon, reseptit ja niiden uusinta. Ladataan ohjelma (sovellus) puhelimeen tai tabletille ja opitaan käyttämään tätä varten hyödyksi sovelluksia. Tutustumme seuraaviin: Kanta.fi, Kela.fi, Keusote.fi Maisa.fi ja Omaolo.fi. Ota oma älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi mukaan kurssille.

340202
Kuvat elämään! Digikuvien hallinnan ja kuvankäsittelyn kurssi, 36 €
Monio
Ma, ke 6.11.-22.11.23
Klo 13.15-16.30
Anneli Odell
Opetellaan tuomaan kuvat kamerasta tai kännykästä tietokoneelle. Harjoitellaan kuvien tallennusta tietokoneelle ja pilveen. Käsitellään kuvia tietokoneesta löytyvällä kuvankäsittelyohjelmalla tai omalla puhelimella/tabletilla: mm. rajataan kuva, parannellaan värisävyjä, tehdään kuvakollaasi. Kurssilla voi käyttää opiston tietokonetta tai voit ottaa oman koneesi mukaan. 

340204
3D-tulostuksen perusteet, 36
Monio
To 21.9.-2.11.23
Klo 17.30-20.45 
Kalevi Inki 
Käsitellään 3D-tulostuksen perusteita, harjoitellaan laitteiston käyttöä sekä 3D-ohjelmointia ja siirretään valmis 3D-tulostusmallinnus tulostimelle. Jokainen tulostaa kurssin yhteydessä pienimuotoisen 3D-tulosteen. Aiempaa tietämystä 3D-tulostuksesta tai ohjelmoinnista ei tarvita, tietokoneen peruskäytön osaaminen riittää. Suosittelemme oman tietokoneen käyttöä, opiston kone on käytettävissä tarvittaessa. Kurssin jälkeen voi itsenäisesti ohjelmoida ja tulostaa 3D-laitteilla esimerkiksi Tuusulan kirjastoissa. 

340206
3D-tulostuksen jatkokurssi, 36 €
Monio 
To 9.11.-14.12.23
Klo 17.30-20.45
Kalevi Inki 
Syvennämme peruskurssilla 3D-tulostuksesta saatuja tietoja. Kurssi sopii myös aiemmin 3D-tulostukseen muutoin perehtyneille henkilöille. Harjoittelemme mm. fyysisen kappaleen mallintamiseen 3D-suunnitteluohjelmalla ja teemme 2D-kuvasta 3D-tulostusmallin. Perehdymme eri tulostusmateriaalien ja erilaisten peitevärien käyttöön 3D-tulostuksen eri käyttötarpeissa ja 3D-tulostuksen jälkikäsittelyyn. Tutustumme 3D-tulostuksen sovelluksiin ja mahdollisuuksiin eri teollisuuden aloilla kuten lääketieteessä, insinööritieteissä ja arkkitehtuurissa sekä bioprinttaukseen ja metallitulostukseen.

340208  Kurssi peruttu!
Oman koneen huolto ja ylläpito, 30 €
Monio
Ti, to 24.10-.7.11.23 
Klo 13.15-16.30
Kalevi Inki
Perehdymme oman tietokoneen huoltamiseen, ylläpitoon ja korjaamiseen, jos korjaaminen on mahdollista Windowsin omilla ohjelmilla tai eräillä muilla ohjelmilla. Kurssilaisten ei tarvitse tuntea tietotekniikkaa tai tietokoneita niiden peruskäyttöä enempää. Käymme asioita läpi rauhallisesti ja kerraten. Näin opimme tuntemaan paremmin oman tietokoneemme. 

340306  Kurssi peruttu!
Skannauskurssi, 36 €
Monio
Ti, to 14.11.-28.11.23 
Klo 13.15-16.30
Kalevi Inki
Oletko halunnut kopioida (digitoida) vanhat valokuvat, diat, negatiivit ja dokumentit tietokoneelle tai pilveen? Vanhat värilliset valokuvat haalistuvat. Nykyiset skannerit ja kuvankäsittelyohjelmat palauttavat värit ja saattavat ne säilyvämpään digitaaliseen muotoon. Aiempaa kokemusta digitoinnista ei tarvita. Etenemme rauhalliseen tahtiin. Voit tuoda mukanasi oman tietokoneen ja virtajohdon. Opiston tietokoneet ovat myös käytettävissä. Myös älypuhelimellasi tai tabletillasi voit tehdä vanhoista valokuvista digitoidun version.

340220
Tekoäly visuaalisen ilmaisun välineenä, 78 €
Monio
La ja su 4.-5.11.23
Klo 10.00-15.00
Jukka Hautamäki
Tutustutaan erilaisiin tekoälypohjaisiin kuvankäsittelytekniikoihin, työskentelymetodeihin ja opetellaan text-to-image työkalujen käyttöä, sekä näiden työkalujen luovaa yhdistelemistä.
Työpaja antaa valmiudet itsenäiseen jatko-opiskeluun visuaalisen tekoälyn parissa.
Työpajaan osallistuvan tulee osata Windows-käyttöjärjestelmän ja tiedostonhallinnan perusteet.

340130
3D-mallinnuksen alkeet Blenderillä, 78 € 
Monio
La ja su 2.-3.12.23
Klo 10.00-15.00
Perehdytään 3D-mallinnuksen ja teksturoinnin perusteisiin Blender-ohjelmiston avulla ja opitaan mallintamisen keskeisiä työskentelytapoja, terminologiaa ja työkaluja. Oppilaat saavat työpajasta valmiudet syventävään itsenäiseen jatko-opiskeluun. 
Työpajaan osallistuvan tulee osata Windows-käyttöjärjestelmän ja tiedostonhallinnan perusteet.